Kerkenraad

Kerkenraad

Hendrik Westenbrink Voorzitter, tevens Ouderling en Kerkrentmeester
Bertha Doorten Ouderling en Scriba
Anja Benak Diaken
Roelof Verbeek Diaken
Geke Hage Diaken
Arend Jan Booij Adviserend lid
Gerry Kasper Kerkelijk werker en adviserend lid

De kerkenraad komt om de vier à vijf weken bijeen om alle lopende zaken te bespreken maar nadrukkelijk ook om bezig te zijn met beleid naar de toekomst toe. Er wordt nagedacht en gesproken over vragen als: ‘Waar willen we naartoe met de kerk in Wapserveen en hoe kunnen we ons prachtig kerkgebouw zo goed mogelijk (gaan) inzetten?’ Onze kerkelijk werker, Gerry Kasper, is bij de kerkenraadsvergadering aanwezig en denkt hardop mee over het wel en wee en de toekomst van de gemeente.

De diaconie komt tussendoor bijeen voor het behandelen van de ingekomen post en aan welke doelen giften worden gedaan.

Naast de kerkenraad heeft onze gemeente ook nog een kostersgroep, die ons elke dienst bijstaat met kostertaken en zijn er mensen die meehelpen als lector. Daar naast zijn wij ook blij met de vrijwilligers die op gezette tijden het kerkgebouw  schoonhouden.

Hieronder treft u een link aan naar de privacyverklaring, die is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy – Model-privacystatement gemeenten (versie 4)