Kerkblad

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Wapserveen heeft de toepasselijke naam  “De Klokkenstoel”. Op het voorblad van dit krantje prijkt de klokkenstoel die al eeuwen naast het kerkje van Wapserveen staat.
Hoe lang het kerkblad van Wapserveen bestaat is niet exact na te gaan. Wie het weet mag het zeggen. Wel is bekend dat er tijdens de periode van ds. Rutgers een krantje was en dat kwam om de 2 maanden uit. In de tijd van ds. Mioch kwam het maandelijks uit. De laatste jaren komt het 4 maal per jaar uit, meestal rond de kerkelijke feestdagen. Voor Pasen, Pinksteren, in september voor de startzondag en voor Kerstfeest.
Uitgangspunt is dat we d.m.v. het krantje de inwoners en oud-inwoners op de hoogte brengen van de activiteiten in en om de kerk. De kerkdiensten worden vermeld, bijeenkomsten, speciale diensten en andere activiteiten, zoals “Feest van de Geest”. Door onze voorganger wordt meestal een overdenking geschreven in het kerkblad. Zo hopen we de band met de inwoners van Wapserveen te onderhouden.

Door op onderstaande links te klikken kunt u de laatste kerkbladen downloaden

Klokkenstoel maart 2024v2

Klokkenstoel december 2023

Klokkenstoel september 2023

2023_juni_klokkenstoel

klokkenstoel maart 2023

klokkenstoel december 2022

klokkenstoel september 2022, 2

klokkenstoel juni 2022