Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat klinkt een beetje mannelijk maar vooruit. Pastoraat betekent ‘aandacht hebben voor, zorg hebben voor’. Het is een bewuste keus om achter dat voor geen woorden te plaatsen. Zodra daar woorden worden geplaatst, kan dit iets van uitsluiting oproepen en dat is nou net niet wat pastoraat beoogt. Pastoraat is omzien naar ‘om het even wie’. Het is een poging om zo open mogelijk contact te maken met mensen op een bepaald moment in hun leven.
Soms denken mensen dat het in zo’n gesprek over de kerk of ‘geloven’ moet gaan, dat kan maar veel vaker gaat het over heel andere zaken. Wel gaat het nogal eens over zaken die vrijwel ieder mens aan het hart gaan, over dat wat een mens bezighoudt. Het leven zelf en alles wat daarbij komt kijken in al zijn veelkleurigheid is onderwerp. Dat waarover wordt gesproken blijft daar waar gesproken wordt.
Soms is pastoraat verbonden met een gebeurtenis en dan denk ik aan rouwen of trouwen. Rond de grote momenten in een mensenleven is er vaak meer behoefte dan anders om te praten met iemand die wat meer op afstand staat maar toch ook weer nabij genoeg is om het verhaal van je leven mee te willen delen. Het religieuze perspectief kan expliciet aanwezig zijn in een gesprek, vaker is het impliciet aanwezig. Pastoraat is er ook voor wie niet verbonden is met de kerk. Pastoraat is er voor de hele gemeenschap in al haar facetten.