Kerkdiensten

Eens in de twee weken is er een bijeenkomst, met uitzondering van de tijd rond Pasen en kerst. De aanvangstijd van de bijeenkomsten is doorgaans 10.00 uur,

De kerk van Wapserveen is een dorpskerk en wil graag openstaan voor mensen met diverse achtergronden. Er is een vaste liturgie maar iedere voorganger heeft de vrijheid om hiervan af te wijken of deze op persoonlijk wijze in te vullen. Tijdens de bijeenkomsten zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Een groep lectoren, bestaande uit gemeenteleden en ambtsdragers, verzorgt tijdens de bijeenkomsten een lezing.
Eenmaal per jaar, op Goede Vrijdag, wordt in een kring gezeten het Avondmaal gevierd. Kerstavond is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst, die opgeluisterd wordt door het plaatselijke koor of een koor van buiten Wapserveen. Op oudejaarsavond is er om half 8 een herdenkingsdienst, waarin onder meer de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Palmzondag en op 25 december komen er kinderen uit Wapserveen met hun ouders naar de kerk. Het programma is dan volledig afgestemd op de kinderen.
Tijdens de bijeenkomsten is er een collecte voor een diaconaal doel en een collecte voor de kerkrentmeesters, dat wil zeggen voor een goed doel en voor het voortbestaan van het kerk kunnen zijn.
Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken in de kerk.