Kerkdiensten

Eerstvolgende diensten:

Zondag 6 jan. om 10.00 u. Nieuwjaarsdienst (9.30 u. koffie met knieperties) Afscheid Nico Riegman      
Mw. Janni Doeven
 

Na afloop een toast op het nieuwe jaar.

Zondag 20 jan. om 10.00 u.
Taizé-dienst  Mw. Pauline van der Zee Koffie/thee na afloop
Zondag 3 febr. om 10.00 u. Mw. Janni Doeven Koffie/thee na afloop
Zondag 17 febr. om 10.00 u.
Ds. Gerke van Hiele (Giethoorn) Koffie/thee na afloop

Eens in de twee weken is er een bijeenkomst, met uitzondering in de tijd rond Pasen, Pinksteren en Kerst. De aanvangstijd van de bijeenkomsten is doorgaans 10.00 uur,

De kerk van Wapserveen is een dorpskerk en wil graag openstaan voor mensen met diverse achtergronden. Er is een vaste liturgie maar iedere voorganger heeft de vrijheid om hiervan af te wijken of deze op persoonlijk wijze in te vullen. Tijdens de bijeenkomsten zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Een groep lectoren, bestaande uit gemeenteleden en ambtsdragers, verzorgt tijdens de bijeenkomsten een schriftlezing.
Eénmaal per jaar, op Witte Donderdag, wordt in een kring gezeten het Avondmaal gevierd. Kerstavond is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst, die opgeluisterd wordt door het plaatselijke koor of een koor van buiten Wapserveen. Op oudejaarsavond is er om half 8 een herdenkingsdienst, waarin onder meer de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Palmzondag en op 25 december komen er kinderen uit Wapserveen met hun ouders naar de kerk. Het programma is dan volledig afgestemd op de kinderen.
Tijdens de bijeenkomsten is er een collecte voor een diaconaal doel en een collecte voor de kerkrentmeesters, dat wil zeggen een goed doel en het voortbestaan van het kerk kunnen zijn.
Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke dienst met Hervormd Diever.
Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken in de kerk.

Luister naar de overdenking van januari 2016

Luister naar de overdenking van 18 oktober 2015