Omschrijving

Buitenkant kerk

IMG_1924
In 1622 was de kerk nog met stro gedekt en de vloer was van leem. In 1803 is de oude kerk vervangen door een nieuw rechthoekig gebouw met een driezijdige koorsluiting. Vanaf dit moment is de kerk gelegen op Oosteinde 31.

Historisch onderzoek leert dat de kerk hoogstwaarschijnlijk daarvoor op een andere plek heeft gestaan, verder ‘achteruit’ het land in richting Aa. De herbouwde kerk is een sober geheel, zelfs een toren ontbreekt. In veel gevallen was geldgebrek daarvoor een reden, maar ook de slappe ondergrond die geen toren kan dragen. De muren zijn deels opgetrokken uit de oude baksteen, dat is tot een bepaalde hoogte aan de buitenkant goed zichtbaar. Voor fl3.300,- werd de uitwendige romp aanbesteed.De ramen zijn spitsbogig en met glas-in-lood ingezet. Bij de restauratiewerkzaamheden van 1960 is het dak gedekt met nieuwe pannen. Oostelijk op de nok zit een weerhaan.

Het pand staat tegenwoordig op de lijst van rijksmonumenten. Westelijk van de kerk staat de enige overgebleven klokkenstoel in Drenthe. In 1997 en 2007 is hij gerestaureerd. Eerder stonden er nog zeven soortgelijke klokkenstoelen bij Drentse kerken

Grafzerken

Naast de kerk zijn een aantal grafzerken te vinden. Een beschrijving daarvan vindt u in onderstaand document.

Interieur kerk

IMG_1278_stitchB
Het interieur van het kerkgebouw is net als het exterieur sober afgewerkt en ingericht. Veel originele onderdelen worden er sinds de in 1960 uitgevoerde renovatie niet meer in de kerk aangetroffen. Het gewelf is vermoedelijk in dat jaar bekleed met gebeitste puntschroten, de muren werden opnieuw gestukadoord met een cement houdende mortel en er werden nieuwe banken in de kerk geplaatst. Enkel de trekbalken en de kansel met Lodewijk XVI kenmerken hebben monumentale waarde.

IMG_1266De kansel met bijbehorend klankbord zouden zijn vervaardigd in 1765 en afkomstig uit de in 1802 afgebroken kerk. De preekstoel is mogelijk in 1960 wit geschilderd. Aan de westzijde is een modern kabinetorgel opgesteld dat in 1965 werd vervaardig door orgelbouwer G.A.C. de Graaf uit Amsterdam. Deze orgelbouwer heeft eveneens orgels gemaakt voor onder andere de gereformeerde kerken van Coevorden en Hoogeveen. Blijkens een mededeling boven de speeltafel van het orgel werd het instrument gerestaureerd in 1996.

 

 

 

 

 

Klokkenstoel

IMG_1926De opbouw van de klokkenstoel is als volgt: een frame van zwarte eikenhouten balken ondersteunt een constructie van de luibalk, waaraan de klok hangt. Een zadeldakje beschermt het mechaniek. De oorspronkelijke bronzen klok met fraaie sierranden droeg het randschrift: ‘I.Peters. P.Ralten. H.Harmens./H.Lensens. A.Kornelis –P.Jans – I.Menen Anno 1776.’ En op de mantel de naam van de gieter: ‘Claudius Fremy Me fecit’. De klok woog 399 kg en had een doorsnee van 84 cm. Deze is op 5 februari 1943 door de Duitsers gevorderd en niet meer teruggekomen. 1776 is vermoedelijk ook het bouwjaar van de klokkenstoel. Er hangt nu een klok van Van Bergen uit Heiligerlee met een doorsnee van 85 cm. Op de mantel van de klok staat het verhaal van de vordering in de oorlog en het opschrift: “Ik ben in 1948 voor Wapserveen gegoten”. Het gewicht van de klok is ± 390 kg. Het is nu nog gebruikelijk dat de klok d.m.v. luiden het dorp laat weten als er iemand is overleden, en de kerkgangers oproept om op zondag naar de kerk te komen

Nog een paar foto’s uit de oude doos

kerk_wapserveen_oud1

kerk_wapserveen_oud2