Oud en Nieuw

Zondag 31 december is er een Oudejaarsdienst om 19.30 uur.
In deze dienst herdenken wij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is ruimte voor herinneringen en bezinning. Helga Stein van Callenfels verzorgt een muzikale bijdrage.
In deze dienst nemen we tegelijk afscheid van het jaar 2023.

In de Nieuwjaarsdienst op zondag 7 januari 2024 beginnen we het Nieuwe jaar met “begroeting en ontmoeting”. In deze Nieuwjaarsdienst kan iedereen voor of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die morgen om 9.30 uur met koffie en
Nieuwjaarsrolletjes. Als de koffie op is, begint de dienst. Na afloop van de dienst heffen we het glas op het Nieuwe Jaar.