Missie

Missie

Vanuit een vrijzinnige geloofstraditie willen we een open en informele gemeente zijn, waarin een ieder zich thuis kan en mag weten. Strevend naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder.