Welkom

Welkom op de website van de dorpskerk in Wapserveen. Onze dorpskerk is gelegen aan de doorgaande weg, Oosteinde 31. Van oorsprong is onze kerk vrijzinnig hervormd en sinds het ontstaan van de PKN een protestantse gemeente. De kerkelijke gemeente wordt ervaren als open, vriendelijk en informeel. Als dorpskerk streven wij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder. Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de kerk voor kerkdiensten en/of andere activiteiten. Heeft u een vraag? Aarzel dan niet die aan ons te stellen via het tabje CONTACT. Wij zien u graag nog eens weer!

Diensten

22 oktober 10.00 uur Mw. A. Vermaas Na afloop koffie en thee
5 november
oogstdienst
10.00 uur Ds. G. Kaspers Na afloop koffie en thee
19 november 10.00 uur Mevr. S. v.d. Laan Na afloop koffie en thee
3 december
1e advent
10.00 uur Mevr. W. v.d. Linden Na afloop koffie en thee

Zondag 5 februari

Lekenpreek door Ria Duiven met als thema ‘Ode aan de koe’.
De afgelopen jaren hebben we een aantal keren een lekenpreker gehad en ervaren dat het
altijd weer bijzonder is wat je dan te horen en te zien krijgt, dat kan heel verrassend zijn.
Zondag 5 februari komt Ria Duiven uit ons eigen dorp een lekenpreek houden. We zijn heel
benieuwd naar haar verhaal en vinden het fijn dat ze dit wil doen. Mocht u benieuwd zijn,
kom luisteren!

Zondag 5 maart

Speciaal voor deze dienst hebben Rozemarijn Verhaagen (zang), Bram Verhaagen (piano) en Arend Oosterveen* (zang en gitaar) de handen ineen geslagen om een aantal nummers van onder andere Daniel Lohues en Henny Vrienten ten gehore te brengen. Muziek zegt soms zoveel meer dan woorden. De nummers gaan over de dingen die in het leven er het meest toe doen; liedjes over liefde en troost.

*Arend Oosterveen mochten wij al eerder horen in de dienst van 5 mei 2019.

Nieuwjaarsdienst

Zondag 8 januari is er de Nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of na de dienst elkaar een
goed jaar toewensen. We beginnen die morgen om 9.30 uur met koffie en
Nieuwjaarsrolletjes. Nellie Idserda en Arend Jan Booij hebben ook dit jaar toegezegd rolletjes
te bakken.

Als de koffie op is, begint de dienst. Na afloop van de dienst heffen we het glas op het nieuwe
jaar.

Gemeenteavond

Wilt u meedenken over de toekomst van onze dorpskerk? Kom dan ook donderdag 1 december.

Dorpskerkdag

De allereerste dorpskerkdag is een feit. En wat was het een mooie dag. De dag begon met een goed gevulde kerk tijdens de dienst. Daarna was het de beurt aan Koor van Streek”. Veel mensen genoten van de muziek van dit gezellige koor.

Er werd samen buiten geluncht met soep en bolletjes. Er was een wagenspel te zien. Een enthousiaste groep mensen bracht een toneelspel op een wagen waarin de geschiedenis van de kerk in Wapserveen vanaf het jaar 0 te zien was. Er werd zelfs een heuse moord gepleegd.

Helaas kon het optreden van de hangspelers niet doorgaan. Maar gelukkig redde Kido van der Meulen het programma. Hij gaf uitleg over en speelde op de shakuhachi, een Japanse fluit. Daarna was het de beurt aan Jannie Stukker op orgel en Helga Stein Callenfels op dwarsfluit. Zij speelden een sonate van Giovanni Platti.

Gedurende de dag kom met genieten van een ijsje van de Icebrothers, de kraam van de Welfare van het Rode Kruis, afd. Havelte en de kindervrijmarkt. Voor de kinderen was er een springkussen.

We kunnen terug kijken op een hele geslaagde eerste dorpskerkdag.

Klik hieronder voor de op Wapserveen verspreide flyer.
flyer dkd 1 flyer dkd 2

Feest van de Geest

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zinderden heel veel kerken in Nederland van actuele kunst, ook onze kerk. Vele schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars laten dan de nieuwste werken van hun geestkracht zien aan wie langskomt en kijkt. Twee weekenden, Hemelvaart en Pinksteren. In de regio Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe doen 27 kunstenaars mee verspreid over 12 kerken.

Ontmoeten en verbinden

De expositie Feest van de Geest is inspiratiebron voor kunstenaars en bezoekers. De Protestantse Kerk staat op Hemelvaartsdag in het teken van het opvaren van Jezus Christus. Met Pinksteren herdenken christenen dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt op de apostelen en gelovigen als bron van nieuwe geestkracht: om elkaar te ontmoeten en om met elkaar te verbinden.

Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Het geheel biedt kansen tot vernieuwing, verdieping en  verbreding onder predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers.

In onze kerk exposeerde Ashti de Jong. Hieronder enkele foto’s van haar werk.

 

Hang Uut

Zondag 19 juni vindt de 11e editie van Hang Uut plaats in onze dorpskerk.

Preek van de leek.


In de dienst van 1 mei was een grote rol weggelegd voor Arend Jan Booij. Hij verzorgde de Preek van de Leek. Of zoals hij zelf zei: De leek van de streek zonder preek. Deze titel gaf Arend Jan aan zijn verhaal, omdat hij zichzelf niet geschikt achtte om een preek te houden. Wel gaf hij ons een overdenking mee en wel deze: als je wat geeft krijg je ook wat terug. Dit gaf hij aan met zijn kippen, als je ze wat geeft (voer), krijg je ook wat terug (eieren).

Het werd een persoonlijk verhaal ondersteund met foto’s over zichzelf,
zijn familie, zijn (vrijwilligers-)werk. Hij sloot af met een ode aan
Wapserveen; een serie foto’s met op de achtergrond het lied “Het dorp”
van Wim Sonneveld. Het geheel was een mooi verhaal met humor, ernst en
emotie.

 

Kerst 2021

Wat hadden we ons verheugd op een ander kerstfeest dan vorig jaar. Een kerstfeest met een kerstavonddienst en een kinderkerstfeest. En dan op de laatste dag van het jaar een Oudejaarsdienst. Deze hadden we zelfs al op de middag geplaatst, omdat het er eerst naar uitzag dat dit zou mogen.
Maar de kerstboom staat weer buiten.
Janni heeft weer een overdenking ingesproken, die hieronder te beluisteren is.
We hopen dat we zo een beetje het kerstgevoel bij u in de huiskamer kunnen brengen.

Overdenking door Janni Doeven

 

 

Schilderijen weer terug in dorpskerk Wapserveen

In het kader van het project ‘Feest van de Geest’ heeft Anne-Mieke Harmse in 2002 twee schilderijen geëxposeerd in de kerk van Wapserveen.
 

De titels van de schilderijen zijn ‘Verwondering’ en ‘Vervulling’.
Daarna heeft de kunstenares de schilderijen in bruikleen gegeven aan de kerk. Met het vertrek van Anne-Mieke naar Spanje gingen ook de schilderijen mee. Regelmatig kwam het gemis van deze schilderijen ter sprake.
Via een zoektocht op internet bleek dat Anne-Mieke weer in Nederland woont en dat ook de schilderijen weer terug zijn. Het contact was snel gelegd en de schilderijen hangen na een afwezigheid van 8 jaar weer in de kerk.

Op 28 november was er een speciale Adventsdienst, waarbij de schilderijen opnieuw werden onthuld in aanwezigheid van de kunstenares. Deze dienst werd muzikaal omlijst door muziekstukken gespeeld op orgel en dwarsfluit.

Handwerkexpositie en oogstdienst.

In het weekend van 13 en 14 november was er een handwerkexpositie in onze dorpskerk. De expositie was georganiseerd door de handwerkgroep van de Vrouwen van Nu, afdeling Wapserveen. Er waren werkstukken gemaakt in verschillende technieken, zoals Wit en Snee, Perzisch ajour en kantborduren. De reacties waren lovend, vooral voor alle tijd en aandacht die er aan was besteed.
Lees meer...

Passietijd en passiebloem

In mijn boekenkast staat tussen de naslagwerken een klein zachtgroen boekje getiteld ‘Bijbelse planten in onze tuin’. Het is geschreven door ir. M. van Ede. Achter zijn naam staat vermeld dat hij directeur was van Turkenburgs zaadhandel. In zijn voorwoord schrijft hij dat het goed is dat de mens op al zijn schreden herinnerd wordt aan de bijbel. Hij schrijft vooral over dat – en dat kun je een directeur van een zaadhandel nauwelijks kwalijk nemen – wat een mens zoal zelf kan zaaien.


Passiebloem

Waar hij niet over schrijft is de passiebloem. En juist die bloem zou je in deze dagen aandacht kunnen geven. Deze tijd van het jaar wordt wel de lijdenstijd genoemd en de laatste jaren steeds vaker de veertigdagentijd. Het Latijnse woord voor lijden is passio en dan denk je al gauw aan The Passion of aan de Mattheus Passion. Dat is enkel nog maar de naam van de bloem. Vroegere missionarissen gebruikten haar om het lijdensverhaal aan mensen te vertellen. Het blauw van de bloem zou verwijzen naar het blauwe kleed waarmee Maria doorgaans wordt afgebeeld. De tien witte bloemblaadjes verwijzen naar Jezus leerlingen. Weliswaar had Jezus twaalf leerlingen maar Judas verraadde hem en Petrus verloochende hem. De drie stampers verwijzen naar de spijkers waarmee Jezus aan het kruis zou zijn geslagen. Over de vijf groene meeldraden bestaan diverse verhalen, het zou de hand zijn die Jezus geselde, de vijf wonden van Christus maar ook wel de vijf werelddelen. De drie schutbladen onder de bloem zijn de drie Maria’s, die aan de voet van het kruis stonden. De blauwwit gestreepte bijkroon verwijst naar de doornenkroon, de corona genoemd. Ongetwijfeld kent u ook wel de tiengebodenplant en sedum, ook wel hemelsleutel genoemd.

Sedum                                                                                           Tiengebodenplant

Deze laatste werd wel aan een overledene meegeven. Al die verhalen kun je heden ten dage met een glimlach lezen maar ook kun je je verwonderen over het altijd weer betekenis zoeken in al wat leeft en daar voor jezelf waarde in ontdekken. Alles om ons heen herbergt een verhaal, voor wie het wil zien en horen.

Onze haan kraait weer

Het dak van onze kerk heeft het een half jaar zonder haan moeten stellen.

Nadat de monumentenwacht had geconstateerd dat na bijna 100 jaar trouwe dienst het haantje volledig doorgeroest was, hebben we hem verwijderd.

Lees meer...

Nieuwjaarsoverdenking

Momenteel zijn er geen diensten. We kijken uit naar de dag dat dit wel weer mogelijk is. Wel kunt u de hier de nieuwjaarsoverdenking lezen.

 

Aan het begin van iets staan kan heel spannend zijn. Leuk spannend maar ook nerveus makend. Met nog een royale 355 dagen te gaan in 2021, hebben wij nog heel wat voor de boeg. Mijn opoe zou daar nu aan toe hebben gevoegd: ‘Als God mij gezond laat’ of  ‘Als God het wil’, Deo Volente. Zelf zeg ik dat al minder en minder maar nog altijd denk ik het wel. Deo Volente, denk of zeg je dat weleens? En het gevoel dat je een voorschotje neemt als je dat niet doet. Je verjaardag eerder vieren dan op de dag zelf, later mag of mocht wel. Aan het begin van iets staan, je eerste schooldag, lang geleden, de dag dat je trouwde – ook lang geleden – je eerste werkdag – je laatste werkdag. ‘Niemand is niet bang’ las ik ergens en ik denk dat dat waar is. Allemaal zijn we wel in enige mate bang maar allemaal verpakken we dat in een ander papiertje. Lees meer...

 

 

Kerst 2020.

 

Het wordt een kerst voor in de boeken, de kerst van 2020. We organiseren al een tijdje geen kerkdiensten meer en ook de kerstnachtdienst en oudejaarsdienst komen te vervallen. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we het nog geprobeerd met een alternatieve kerstavondviering buiten, maar ook dat is niet gelukt.

Toch willen we een klein stukje kerst bij u in de huiskamer brengen. Hieronder een overdenking van Janni. Bertha heeft een kerstgedicht ingesproken. Helga en Jannie hebben 8 kerstliederen ingespeeld. We hopen u zo toch een beetje het kerstgevoel te kunnen geven.

Kerstoverdenking van Janni Doeven.

Kerstgedicht

Ere zij God.

                             

Nu daagt het in het Oosten.

 

De herdertjes.

                               

Stille nacht.

 

Eer zij God in onze dagen.

 

Midden in de winternacht.

                                     

Er is een roos ontsprongen.

 

Luid klokjes klingelingeling.

                     

Expositie “meester Stukker”

Afgelopen weekend werd in onze dorpskerk een expositie gehouden met tekeningen van Herman Stukker. Herman was hier van 1975 tot 1995 hoofdonderwijzer aan de lagere school.Lees meer...

Portretten in Oes Plekkie

Oes Plekkie hoort bij de kerk in Wapserveen. In de wintermaanden werden hier portretten geschilderd van mensen uit Wapserveen. De portretten die tot nu toe geschilderd werden kun je op afspraak komen bekijken.  Wij vinden het leuk als je komt kijken en fijn om je te ontmoeten. Jane Smit (tel. 06 10067441) en Threes Voskuilen (tel. 06 20411205)

Adres: Oes Plekkie bevindt zich tegenover de kerk, Oosteinde 31 Wapserveen

 

Zondagmorgen 9 augustus was er gezellig veel aanloop.