Zondag 5 februari

Lekenpreek door Ria Duiven met als thema ‘Ode aan de koe’.
De afgelopen jaren hebben we een aantal keren een lekenpreker gehad en ervaren dat het
altijd weer bijzonder is wat je dan te horen en te zien krijgt, dat kan heel verrassend zijn.
Zondag 5 februari komt Ria Duiven uit ons eigen dorp een lekenpreek houden. We zijn heel
benieuwd naar haar verhaal en vinden het fijn dat ze dit wil doen. Mocht u benieuwd zijn,
kom luisteren!