Nieuwjaarsdienst

Zondag 8 januari is er de Nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of na de dienst elkaar een
goed jaar toewensen. We beginnen die morgen om 9.30 uur met koffie en
Nieuwjaarsrolletjes. Nellie Idserda en Arend Jan Booij hebben ook dit jaar toegezegd rolletjes
te bakken.

Als de koffie op is, begint de dienst. Na afloop van de dienst heffen we het glas op het nieuwe
jaar.