Feest van de Geest

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zinderden heel veel kerken in Nederland van actuele kunst, ook onze kerk. Vele schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars laten dan de nieuwste werken van hun geestkracht zien aan wie langskomt en kijkt. Twee weekenden, Hemelvaart en Pinksteren. In de regio Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe doen 27 kunstenaars mee verspreid over 12 kerken.

Ontmoeten en verbinden

De expositie Feest van de Geest is inspiratiebron voor kunstenaars en bezoekers. De Protestantse Kerk staat op Hemelvaartsdag in het teken van het opvaren van Jezus Christus. Met Pinksteren herdenken christenen dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt op de apostelen en gelovigen als bron van nieuwe geestkracht: om elkaar te ontmoeten en om met elkaar te verbinden.

Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Het geheel biedt kansen tot vernieuwing, verdieping en  verbreding onder predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers.

In onze kerk exposeerde Ashti de Jong. Hieronder enkele foto’s van haar werk.