Preek van de leek.


In de dienst van 1 mei was een grote rol weggelegd voor Arend Jan Booij. Hij verzorgde de Preek van de Leek. Of zoals hij zelf zei: De leek van de streek zonder preek. Deze titel gaf Arend Jan aan zijn verhaal, omdat hij zichzelf niet geschikt achtte om een preek te houden. Wel gaf hij ons een overdenking mee en wel deze: als je wat geeft krijg je ook wat terug. Dit gaf hij aan met zijn kippen, als je ze wat geeft (voer), krijg je ook wat terug (eieren).

Het werd een persoonlijk verhaal ondersteund met foto’s over zichzelf,
zijn familie, zijn (vrijwilligers-)werk. Hij sloot af met een ode aan
Wapserveen; een serie foto’s met op de achtergrond het lied “Het dorp”
van Wim Sonneveld. Het geheel was een mooi verhaal met humor, ernst en
emotie.