Schilderijen weer terug in dorpskerk Wapserveen

In het kader van het project ‘Feest van de Geest’ heeft Anne-Mieke Harmse in 2002 twee schilderijen geëxposeerd in de kerk van Wapserveen.
 

De titels van de schilderijen zijn ‘Verwondering’ en ‘Vervulling’.
Daarna heeft de kunstenares de schilderijen in bruikleen gegeven aan de kerk. Met het vertrek van Anne-Mieke naar Spanje gingen ook de schilderijen mee. Regelmatig kwam het gemis van deze schilderijen ter sprake.
Via een zoektocht op internet bleek dat Anne-Mieke weer in Nederland woont en dat ook de schilderijen weer terug zijn. Het contact was snel gelegd en de schilderijen hangen na een afwezigheid van 8 jaar weer in de kerk.

Op 28 november was er een speciale Adventsdienst, waarbij de schilderijen opnieuw werden onthuld in aanwezigheid van de kunstenares. Deze dienst werd muzikaal omlijst door muziekstukken gespeeld op orgel en dwarsfluit.