Passietijd en passiebloem

In mijn boekenkast staat tussen de naslagwerken een klein zachtgroen boekje getiteld ‘Bijbelse planten in onze tuin’. Het is geschreven door ir. M. van Ede. Achter zijn naam staat vermeld dat hij directeur was van Turkenburgs zaadhandel. In zijn voorwoord schrijft hij dat het goed is dat de mens op al zijn schreden herinnerd wordt aan de bijbel. Hij schrijft vooral over dat – en dat kun je een directeur van een zaadhandel nauwelijks kwalijk nemen – wat een mens zoal zelf kan zaaien.


Passiebloem

Waar hij niet over schrijft is de passiebloem. En juist die bloem zou je in deze dagen aandacht kunnen geven. Deze tijd van het jaar wordt wel de lijdenstijd genoemd en de laatste jaren steeds vaker de veertigdagentijd. Het Latijnse woord voor lijden is passio en dan denk je al gauw aan The Passion of aan de Mattheus Passion. Dat is enkel nog maar de naam van de bloem. Vroegere missionarissen gebruikten haar om het lijdensverhaal aan mensen te vertellen. Het blauw van de bloem zou verwijzen naar het blauwe kleed waarmee Maria doorgaans wordt afgebeeld. De tien witte bloemblaadjes verwijzen naar Jezus leerlingen. Weliswaar had Jezus twaalf leerlingen maar Judas verraadde hem en Petrus verloochende hem. De drie stampers verwijzen naar de spijkers waarmee Jezus aan het kruis zou zijn geslagen. Over de vijf groene meeldraden bestaan diverse verhalen, het zou de hand zijn die Jezus geselde, de vijf wonden van Christus maar ook wel de vijf werelddelen. De drie schutbladen onder de bloem zijn de drie Maria’s, die aan de voet van het kruis stonden. De blauwwit gestreepte bijkroon verwijst naar de doornenkroon, de corona genoemd. Ongetwijfeld kent u ook wel de tiengebodenplant en sedum, ook wel hemelsleutel genoemd.

Sedum                                                                                           Tiengebodenplant

Deze laatste werd wel aan een overledene meegeven. Al die verhalen kun je heden ten dage met een glimlach lezen maar ook kun je je verwonderen over het altijd weer betekenis zoeken in al wat leeft en daar voor jezelf waarde in ontdekken. Alles om ons heen herbergt een verhaal, voor wie het wil zien en horen.