Een bijzonder benefietconcert in de kerk in Wapserveen zondagmiddag 10 december

Op zondag 10 december om 14.00 uur is er een optreden van het duo SAMENHANG,
bestaande uit Jeff Hijlkema en Rob Verheul, in de kerk op het Oosteinde 31 in Wapserveen.
Zij spelen op de HANG, onder andere hun compositie Sciopticon, een 45 minuten durend
minimalistisch stuk. Naast Sciopticon worden nog twee werken van SAMENHANG
uitgevoerd, alsmede enkele solo stukken van Rob & Jeff. De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het totaalbedrag komt ten goede aan de kerk van Wapserveen. Tijdens de pauze is er koffie en thee verkrijgbaar. U bent van harte welkom!

                   http://home.hccnet.nl/rw.verheul/2008%20samenhang%20mien%20ruis.jpg

Stiltemeditatie vrijdag 13 oktober om 19.30 u.

Vrijdagavond 13 oktober is er een stiltemeditatie in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Afgelopen augustus mochten we ook diverse mensen van elders verwelkomen! Dit jaar is het mogelijk om na afloop een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gespreksmorgen dinsdag 17 oktober om 10.00 u.

Ook dit najaar is er weer een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever. Deze ochtend zal het onderwerp ‘Ons dagelijks voedsel’ zijn. Ons voedsel is een dagelijks terugkerend onderwerp, al is het alleen al omdat een mens moet eten om te kunnen leven maar alle eten is niet levensbevorderend. Onze keuzes hebben consequenties voor onszelf, boeren, handel en nog zoveel meer. Hoe verantwoord wil en kun je zijn? Waar kun je als het om voedsel gaat van op aan? Nog maar kort geleden lag er geen ei meer in de schappen van de winkel en intussen gingen wij vrolijk door met het eten en drinken van allerlei ongezonde zaken. Natuurlijk is ieder mens vrij om zijn eigen eten en drinken te kiezen en is het niet de bedoeling om elkaar wat dat betreft de (spijs-) wet voor te schrijven maar het bepaalt je wel bij de keuzes die je elke dag maakt. Houd je rekening met je gezondheid, eerlijke handel, lokale steun en het zorg dragen voor onze schepping, onze aarde? We gaan die morgen aan de hand van vragen als deze met elkaar in gesprek. We starten om 10 uur met koffie/thee en ergens tussen half 12 en 12 uur ronden we onze gesprekken af. Misschien hebt u in de Klokkenstoel van juni de reactie van Dieneke Smink op de laatste gespreksmorgen gelezen, een betere pr kan ik mij niet wensen. Iedereen is van harte welkom!

 

Stiltemeditatie vrijdagavond 18 augustus om 19.30 u.

Vrijdagavond 18 augustus is er een stiltemeditatie in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Voor wie benieuwd is: we beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend in de sfeer van dit tijdstip van de dag. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn wanneer je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is verdiepen. Nieuw is dat we dit jaar na afloop de mogelijkheid bieden om een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gez. dienst te Diever met D.J. Dinkla (oud-huisarts) 27 augustus om 10.00 u.

Dr. Djurre Dinkla gastspreker in kerkdienst in Diever

Op  zondag 27 augustus zal dhr D.J. Dinkla, voormalig huisarts in Diever, de gast(s)preker zijn in een gezamenlijke kerkdienst van de hervormde gemeentes van Diever en Wapserveen. De heer Dinkla zal ingaan op de dilemma’s waar hij en wij in het leven tegenaan lopen. Welke keuzes maken wij dan en waarom?

 

Picknick zondag 16 juli na de dienst

Zondag 16 juli is er na afloop van de dienst een picknick. Dit jaar zal deze plaatsvinden op het erf van de familie Ruiterkamp, Oosteinde 5. Iedereen die komt, neemt wat mee. Tot nu toe heeft dat ieder jaar nog een heerlijke tafel aan hapjes en drankjes opgeleverd! Dit is een gezamenlijke activiteit van Wapserveen en Diever. Iedereen is van harte uitgenodigd! Welkom!

Stiltedienst vrijdagavond 23 juni om 19.30 u. met na afloop: koffie/thee

Kort na de langste dag van het jaar, op vrijdagavond 23 juni, is er weer een stiltedienst. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend in de sfeer. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn wanneer je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is verdiepen. Nieuw is dat we dit jaar na afloop de mogelijkheid bieden om een kopje koffie of thee te blijven drinken. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De bijeenkomst duurt tot circa 20.15 u. Iedereen is van harte welkom!

Gespreksmorgen dinsdag 28 maart om 10.00 u. Thema: Toekomst

Dinsdagmorgen 28 maart is er een gezamenlijke gespreksmorgen van de hervormde gemeente Diever en de protestantse gemeente Wapserveen in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Het thema van die ochtend is ‘Toekomst’. De ochtend begint om 10.00 u. Iedereen is van harte welkom!

Filmavond vrijdag 24 februari 19.30 u. Gran Torino

Vrijdagavond 24 februari is in Wapserveen de première! Weliswaar niet van deze film maar wel van de mogelijkheid een film te bekijken in de kerk. De keuze is gevallen op Gran Torino.

 

Op internet is het volgende over de film te vinden:

Gran Torino is een film uit 2008 onder regie van Clint Eastwood, die zelf ook de hoofdrol speelt. De titel verwijst naar het autotype Ford Gran Torino Sport, waarvan hoofdpersonage Walt Kowalski er een bezit. Het lied Gran Torino uit de soundtrack werd genomineerd voor een Golden Globe. Meer dan tien andere prijzen werden daadwerkelijk aan de film toegekend, waaronder de

National Board of Review Awards voor beste script en beste acteur (Eastwood) en zowel de Franse César, de Italiaanse Premi David di Donatello, de Japanse Academy Award als de Japanse Blue Ribbon Award voor beste buitenlandse film. Walt Kowalski (Clint Eastwood) is een norse Amerikaanse Korea-veteraan van Poolse afkomst, die zijn oude dag doorbrengt in de buurt waar hij opgroeide in Detroit. Zijn vrouw Dorothy is net overleden. Zij was alles voor hem, want alle andere mensen kunnen hem gestolen worden. Ze irriteren hem vooral door hun vrijpostigheden en hun in zijn ogen respectloze omgangsvormen. Walt heeft ook geen goede band met zijn kinderen en kleinkinderen, die hem vooral lijken te bezoeken om daar zelf voordeel uit te halen. Walts kleindochter Ashley vraagt hem dan ook rechtuit of ze zijn perfect onderhouden Gran Torino ’72 mag hebben wanneer hij sterft. Hij geeft niet eens antwoord, maar draait om en loopt weg. Walt hecht nog de meeste waarde aan het gezelschap van zijn hond Daisy, die hij al jaren heeft. Van zijn walging voor anderen maakt hij geen geheim. Als ze daar de minste aanleiding toe geven, vertelt hij ze zonder beleefdheidsvormen en recht in hun gezicht hoe hij over zaken denkt. Zijn buurtgenoten storen hem sowieso mateloos, want ze bestaan meer en meer uit Aziatische families die hem herinneren aan de Koreanen waartegen hij jaren vocht in de oorlog. Uiteindelijk krijgt de film een onverwachte wending. Meer vertellen we niet, maar de film is het kijken absoluut waard!

Kosten: € 5,-

Koffie/thee: € 1,- (2e gratis)

 

Zondag 19 februari Lekenpreek door Dieneke Smink

Zondag 19 februari hopen wij, in de gezamenlijke dienst met Hervormd Diever, Dieneke Smink uit Havelte in de kerk van Wapserveen te verwelkomen. Dieneke is vooral bekend om haar verhalen, columns en gedichten. Ze reageerde enthousiast op ons verzoek om naar Wapserveen te komen. We hopen op veel belangstelling.

Zondag 19 februari Ontbijt in de kerk!

Zondag 19 februari komt niet alleen Dieneke Smink naar Wapserveen toe maar is het ook mogelijk om in de kerk te ontbijten. Om 9.00 u. staat alles klaar. Welkom!

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst Herdenking overledenen

Oudejaarsavond staan we stil bij het voorbije jaar en herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Zoals altijd wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te steken. Jannie Stukker (orgel) en Helga Stein van Callenfels (dwarsfluit) zullen deze oudejaarsdienst muzikaal ondersteunen. Aanvang: 19.30 u.

Zondag 8 januari Nieuwjaarsdienst m.m.v. Saxofoonensemble VCE Westerveld

Zondag 8 januari is er de nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die morgen met koffie en Nieuwjaarsrolletjes.

Als de koffie op is, begint de dienst. Saxofoon Ensemble VCE Westerveld zal ons het nieuwe jaar inblazen. Wie hen al eerder heeft gehoord, weet hoe feestelijk dit uit kan pakken. We verheugen ons op hun komst. Wie weet spelen ze zelfs nog een nummer, staand achter de balustrade. Na afloop van de dienst heffen we het glas.

 

Zondag 27 november theeconcert door Projectkoor Gabriel Faure

Zondagmiddag 27 november: Theeconcert door Projectkoor Gabriel Fauré olv Monique Suring. Aanvang 15.00 uur. Toegang 7,50 (kinderen gratis)

Samen met gitarist Sjors Holleboom, pianiste Jeanine Santing en Vocaal Sextet Groupe des Six worden werken van John Dowland, Benjamin Britten, Béla Bartók, Zoltán Kodály en György Ligeti ten gehore gebracht.

Benjamin Britten baseerde zijn Nocturnal voor gitaar-solo op het lied Come, heavy sleepe van John Dowland, vandaar dat het koor het programma opent met een groep liederen van Dowland, gevolgd door delen uit het stuk van Britten gespeeld door Sjors Holleboom, waarna enkele koorwerken van Britten worden uitgevoerd.

Het tweede deel van het optreden is gewijd aan componisten uit Hongarije: van Bartók zingen we de vier Sloweense volksliederen en speelt Jeanine Santing de vijf Roemeense dansen. Met werken van Kodály (in het Hongaars en Latijn) en Ligeti wordt het programma besloten.

Dit theeconcert is een verkorte versie van het programma dat op 10 en 12 maart 2017 in Vledder en Oldeberkoop zal worden uitgevoerd.

Zondag 13 november Oogstdienst in het dialect m.m.v. de Mandoline Club Wapserveen

Zondagochtend 13 november is er de jaarlijkse oogstdienst, ook dit jaar weer in het dialect. De tafel voorin de kerk weerspiegelt dan wat wij zoal dagelijks ontvangen. Dit jaar met medewerking van de Mandoline Club Wapserveen. Het is altijd fijn als plaatselijk talent medewerking wil en kan verlenen aan een dienst. Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. In die tijd waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. In Overijssel werd in 1653 een vaste dag om te danken voorgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Met de komst van de industrialisatie is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Het kerkje in Wapserveen kent sinds onheuglijke tijden de oogstdienst, die qua intentie overeenkomt met wat elders dankdag wordt genoemd. Elk jaar ontvangen leden van de kerk, die tachtig jaar of ouder zijn, na afloop van de dienst een fruitbakje. Als u er die morgen bent en een van hen een bakje wilt bezorgen; graag! Vele handen maken licht werk. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst!

Gespreksochtend in de kerk dinsdag 25 oktober om 10.00 u. Thema: Dankbaarheid

Gespreksmorgen dinsdag 25 oktober

Dit najaar is er op dinsdagmorgen 25 oktober een gespreksmorgen gepland. Voor deze gezamenlijke gespreksochtend is gekozen voor het thema ‘Dankbaarheid’. Ik weet niet welke gedachten en gevoelens dat bij u oproept. Zelf krijg ik een beetje de kriebels van dat woord. Mogelijk ben ik iets te dankbaar geweest. Kan dat? Het snoepje bij de bakker, het plakje worst bij de slager, de nieuwe schoenen, dat alles vergezeld van de woorden: ‘En, wat zeg je dan?’. Naast de beleefd geformuleerde dankbaarheid, als onderdeel van het opvoeden, kun je als mens ook dankbaarheid kenbaar maken en ervaren om wat er gebeurt, wat je ten deelt valt, waar je bij mag zijn, wat je om niet wordt gegeven. Onderzoek wijst zelfs uit dat wie dankbaar is, niet verbitterd raakt en gelukkiger in het leven staat. Een klager is dan ook te beklagen. Brigitte Kaandorp schreef ooit een songtekst over iemand met een zwaar leven. Een klein fragment:

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf
daarom ben ik vaak zo moe.
Heel veel dingen zijn zo moeilijk,
dat ik ze gewoon niet doe.
En doe ik wel een keertje iets,
wordt het heel vaak niet gewaardeerd.
En daarom gaan veel andere dingen
automatisch ook verkeerd.

Er zijn mensen met een heel zwaar leven, dat is zo. Wat mij daarin raakt is hoe verschillend mensen omgaan met een zwaar leven. Ik moest denken aan de Griekse filosoof Epictetus. Van hem zijn de woorden: ‘Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.’ Enfin, ik dwaal een beetje af en dat wil ook nog weleens gebeuren tijdens een gespreksochtend, want de woorden van de een roepen vaak weer beelden of gedachtes in herinnering bij de ander. Een gespreksmorgen is wat dat betreft een belevenis. Je komt altijd met meer thuis dan toen je van huis ging. Iedereen is die ochtend van harte welkom! Natuurlijk is er koffie (en thee). Zo rond half 12, kwart voor 12 gaan we weer verder met wat er nog meer die dag te beleven zal zijn. De morgen begint om 10.00 u.

Zondag 10 juli dialectdienst

Zondag 10 juli is er een dialectdienst in het mooie kerkje van Wapserveen, Oosteinde 31. Veel mensen ervaren het als bijzonder om in de taal van dichtbij woorden te horen en te zingen. Een niet-Wapservener, nota bene, verwoordde het eens als volgt: ‘De woorden in het dialect komen directer binnen en de boodschap is van een plezierige eenvoud’. Het thema van deze dienst is ‘Ut leem’n van alledag’ Ni’jsgierig? Ie koomt maar luuster’n, want ie bin van harte welkom! Voorganger is mw. J. Doeven. De dienst begint om 10 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie.