Gespreksmorgen met Diever over ‘Kijken in de ziel’ dinsdag 4 september

Dinsdagmorgen 4 september is er een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever in het kerkje van Wapserveen.

Uitgangspunt voor deze morgen zijn de vragen die Coen Verbraak stelt in de laatste serie afleveringen van ‘Kijken in de ziel’. Als het (technisch) lukt, willen we een klein fragment samen bekijken en daarna aan de slag met vragen die ook in het programma aan bod komen. Mocht je het programma (nog) niet hebben gezien; maandag 28 augustus is de laatste aflevering (21.15 u. NPO 2). Alle vorige afleveringen zijn te bekijken via: https://www.ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55.

Aanvangstijd 10.00 u.

Het is niet echt nodig om je op te geven. Mocht je van plan zijn om te komen, dan vind ik het wel fijn om dat vast te lezen. Van harte welkom!

Woensdagmiddagen in augustus kerk open van 14.00 – 16.00 u.

In de vakantieperiode is de kerk iedere woensdagmiddag open van 14.00 – 16.00 u. voor toeristen en een ieder die even een kijkje wil nemen. In het verleden leidde dit vaak tot leuke ontmoetingen en soms zelfs tot een spontaan orgelconcertje. De deur staat open!

Feest van de Geest ~ Kerk open van 13.00-17.00 u. op 10, 12, 13 en 19 t/m 21 mei

Om de twee jaar is er het Feest van de Geest. Een feest dat verbonden is met Pinksteren. Het Feest van de Geest staat voor de ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd door de architectuur van het kerkgebouw en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is ‘Levensadem’. Wapserveen doet ook mee en in de periode van 10 tot en met 21 mei zal Fieke Takens exposeren in ons kerkje.  Op de site: www.feestvandegeest.nl is de meest recente te vinden.

Stiltemeditatie vrijdag 6 april om 19.30 u.

Vrijdagavond 6 april is de tweede stiltemeditatie van dit jaar in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij het voorjaar en het tijdstip van de dag. Steeds vaker komt het voor dat we ook mensen van buiten Wapserveen mogen verwelkomen! Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

 

Gespreksmorgen dinsdag 17 april om 10.00 u. Thema: ‘Ouder worden’

Gespreksmorgen over oud worden

Wanneer ben je oud? Hoe ervaar je de leeftijd die je nu hebt? Zijn er dingen die je nog wel kunt, maar niet meer doet, omdat je vindt dat ze niet bij jouw leeftijd passen? Wat zou je als je terugkijkt anders hebben gedaan? Is ouderdom te vergelijken met de herfst (oogsttijd) of met de winter (afbraak)? Deze en ander vragen willen we dinsdagmorgen 17 april aan de orde laten komen. Heb je zelf een vraag rond dit thema? Neem je vraag mee! We beginnen om 10.00 u. Iedereen is van harte welkom!

 

Theeconcert zondag 11 maart

Projectkoor Gabriel Fauré en Matricale geven op zondagmiddag 11 maart een theeconcert in Wapserveen. De koren voeren gezamenlijk een gevarieerd programma uit met werk van onder anderen Claudio Monteverdi, Thomas Morley, John Dowland en Jean Sibelius.

Matricale is een klein koor dat meestal vijfstemmige madrigalen (wereldlijke koorstukken) zingt uit de Renaissance (16e en 17e eeuw).
Tijdens het concert op 11 maart klinken er werken uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland, met als verbindend thema: de seizoenen.

Projectkoor Gabriel Fauré onder leiding van Monique Suring zal werk van de Britse componist Dowland ten gehore brengen, een tijdgenoot van Monteverdi. Heel anders is het werk van de Finse componist Sibelius. In zijn werk – dat wordt uitgevoerd door het projectkoor Gabriel Fauré – hoort u de klanken van het noorden.

Het is niet voor het eerst dat beide koren samen een concert geven. In 2014 waren beide koren te horen tijdens een zeer geslaagd gezamenlijk concert in de Pancratiuskerk te Diever.

Het concert op 11 maart vindt plaats in de dorpskerk aan het Oosteinde in Wapserveen en begint om 15:00 uur. Om 14:30 uur gaat de kerk open.
Een toegangskaartje kost € 7,50.

Na afloop van het concert kunnen bezoekers een kopje thee of koffie nuttigen. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Gespreksochtend dinsdag 23 januari om 10.00 u. Thema: Wonderen

Dinsdagmorgen 23 januari is er een extra gespreksmorgen, samen met Diever. Het onderwerp is die morgen ‘Wonderen’. Geloven we nog in wonderen? Wat in je leven heb je als wonder(-lijk) beleefd? Rond kwart voor 12 keren we weer huiswaarts. Iedereen is van harte welkom!

Stiltemeditatie vrijdagavond 12 januari om 19.30 u.

Vrijdagavond 12 januari is de eerste stiltemeditatie van dit nieuwe jaar in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Steeds vaker komt het voor dat we ook diverse mensen van elders mogen verwelkomen! Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gemeente-avond Kerk stopt …? Maandag 15 januari om 20.00 u. in de Wiekslag

Zoals al in de vorige Klokkenstoel te lezen viel, heeft de kerk van Wapserveen in haar huidige vorm geen toekomst. Twee kerkenraadsleden stoppen uiterlijk eind 2018. Nieuwe bestuursleden zijn niet breed voorradig, temeer als je bedenkt dat een ‘gewone’ dienst vaak niet meer dan 15 bezoekers telt, kerkenraadsleden en organist meegerend. De keuze is dus bepaald niet reuze… De lage opkomst tijdens ‘gewone’ diensten is structureel. Het kerkje zit soms best aardig vol maar dat is alleen tijdens bijzondere diensten. Een koor of muziekgroep zorgt voor extra bezoekers in de vorm van familieleden, vrienden en ‘fans’ van betreffend koor of muziekgroep. Tijdens de ‘gewone’ dienst, twee weken later, is alleen het handjevol kerkgangers dat meestal de dienst bezoekt aanwezig. Er is in Wapserveen te weinig behoefte aan de kerk, zoals we die nu kennen. Daarom willen we in gesprek op maandag 15 januari 2018 om 19.30 in de kerk. Het thema van dat gesprek? We stoppen met de kerk in Wapserveen en dan …

Oudejaarsdienst om 19.30 u. Herdenking overledenen

Oudejaarsavond staan we stil bij het voorbije jaar en herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Zoals altijd wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te steken voor wie nog altijd wordt herinnerd. Jannie Stukker en Helga Stein van Callenfels zorgen ook dit jaar voor de muzikale ondersteuning. Aanvang: 19.30 u.

Een bijzonder benefietconcert in de kerk in Wapserveen zondagmiddag 10 december

Op zondag 10 december om 14.00 uur is er een optreden van het duo SAMENHANG,
bestaande uit Jeff Hijlkema en Rob Verheul, in de kerk op het Oosteinde 31 in Wapserveen.
Zij spelen op de HANG, onder andere hun compositie Sciopticon, een 45 minuten durend
minimalistisch stuk. Naast Sciopticon worden nog twee werken van SAMENHANG
uitgevoerd, alsmede enkele solo stukken van Rob & Jeff. De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het totaalbedrag komt ten goede aan de kerk van Wapserveen. Tijdens de pauze is er koffie en thee verkrijgbaar. U bent van harte welkom!

                   http://home.hccnet.nl/rw.verheul/2008%20samenhang%20mien%20ruis.jpg

Stiltemeditatie vrijdag 13 oktober om 19.30 u.

Vrijdagavond 13 oktober is er een stiltemeditatie in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Afgelopen augustus mochten we ook diverse mensen van elders verwelkomen! Dit jaar is het mogelijk om na afloop een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gespreksmorgen dinsdag 17 oktober om 10.00 u.

Ook dit najaar is er weer een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever. Deze ochtend zal het onderwerp ‘Ons dagelijks voedsel’ zijn. Ons voedsel is een dagelijks terugkerend onderwerp, al is het alleen al omdat een mens moet eten om te kunnen leven maar alle eten is niet levensbevorderend. Onze keuzes hebben consequenties voor onszelf, boeren, handel en nog zoveel meer. Hoe verantwoord wil en kun je zijn? Waar kun je als het om voedsel gaat van op aan? Nog maar kort geleden lag er geen ei meer in de schappen van de winkel en intussen gingen wij vrolijk door met het eten en drinken van allerlei ongezonde zaken. Natuurlijk is ieder mens vrij om zijn eigen eten en drinken te kiezen en is het niet de bedoeling om elkaar wat dat betreft de (spijs-) wet voor te schrijven maar het bepaalt je wel bij de keuzes die je elke dag maakt. Houd je rekening met je gezondheid, eerlijke handel, lokale steun en het zorg dragen voor onze schepping, onze aarde? We gaan die morgen aan de hand van vragen als deze met elkaar in gesprek. We starten om 10 uur met koffie/thee en ergens tussen half 12 en 12 uur ronden we onze gesprekken af. Misschien hebt u in de Klokkenstoel van juni de reactie van Dieneke Smink op de laatste gespreksmorgen gelezen, een betere pr kan ik mij niet wensen. Iedereen is van harte welkom!

 

Stiltemeditatie vrijdagavond 18 augustus om 19.30 u.

Vrijdagavond 18 augustus is er een stiltemeditatie in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Voor wie benieuwd is: we beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend in de sfeer van dit tijdstip van de dag. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn wanneer je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is verdiepen. Nieuw is dat we dit jaar na afloop de mogelijkheid bieden om een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gez. dienst te Diever met D.J. Dinkla (oud-huisarts) 27 augustus om 10.00 u.

Dr. Djurre Dinkla gastspreker in kerkdienst in Diever

Op  zondag 27 augustus zal dhr D.J. Dinkla, voormalig huisarts in Diever, de gast(s)preker zijn in een gezamenlijke kerkdienst van de hervormde gemeentes van Diever en Wapserveen. De heer Dinkla zal ingaan op de dilemma’s waar hij en wij in het leven tegenaan lopen. Welke keuzes maken wij dan en waarom?

 

Picknick zondag 16 juli na de dienst

Zondag 16 juli is er na afloop van de dienst een picknick. Dit jaar zal deze plaatsvinden op het erf van de familie Ruiterkamp, Oosteinde 5. Iedereen die komt, neemt wat mee. Tot nu toe heeft dat ieder jaar nog een heerlijke tafel aan hapjes en drankjes opgeleverd! Dit is een gezamenlijke activiteit van Wapserveen en Diever. Iedereen is van harte uitgenodigd! Welkom!

Stiltedienst vrijdagavond 23 juni om 19.30 u. met na afloop: koffie/thee

Kort na de langste dag van het jaar, op vrijdagavond 23 juni, is er weer een stiltedienst. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend in de sfeer. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn wanneer je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is verdiepen. Nieuw is dat we dit jaar na afloop de mogelijkheid bieden om een kopje koffie of thee te blijven drinken. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De bijeenkomst duurt tot circa 20.15 u. Iedereen is van harte welkom!