Palmpasen optocht

Zondag 29 maart 2015, de zondag vóór Pasen, is het Palmpasen. Evenals vorige jaren organiseren wij gezamenlijk voor alle kinderen van Wapserveen tot en met de “basisschoolleeftijd” het Palmpaasfeest.

Het is de bedoeling dat kinderen, die aan dit feest willen meedoen, om 10 uur bij de Wiekslag samenkomen. Om kwart over 10 start de optocht waarbij de Paashaas uiteraard niet ontbreekt. De basisschoolleerlingen lopen voorop; de peuters daarachter, omdat daarbij veel ouders meelopen. Muziekvereniging “VCE Westerveld” zal ons muzikaal begeleiden.

We verwachten de kinderen met een ‘haantje-op-een-stokje’ op de Wiekslag, dat ze thuis versierd hebben met onder andere: een broodhaantje, buxusboomtakjes, rijgeitjes, pinda’s, rozijnen en slingers. Er zijn in de week voor Palmpasen, op donderdag en vrijdag, buxustakjes op school verkrijgbaar.

PalmpasenNa de optocht gaan de kinderen met een wagen naar het Kerkje voor een speciaal Palmpaasprogramma. Voor iets te eten en te drinken wordt gezorgd. Na dit onderdeel worden er door alle kinderen die dat willen (dus ook de bovenbouw) rondom de kerk eieren gezocht.

Graag willen we dat u ook naar de kerk komt om het Palmpaasfeest bij te wonen. Wij vragen u ook vriendelijk om zelf te zorgen voor uw kleine kind(eren) in de kerk. Na afloop kunt u uw kind(eren) zelf weer mee naar huis te nemen, nadat elk kind een chocolade-ei heeft gekregen.

Gezamenlijke gemeente avond met Diever op 26 maart

Op de Hoogte

Presentatie van ons nieuw Diaconaal Project “op de Hoogte van Bolivia”

Op donderdagavond 26 maart is er in de kerk van Wapserveen een gezamenlijke gemeente avond. Op deze avond komen Paulien Matze en Hans Geerse uit Meppel vertellen over het project “Op de hoogte van Bolivia”. Aanvang 20:00 uur.

Dansen met Bach

Bach

 

‘Dansen met Bach’ is het thema van de lezing op vrijdag 20 maart om 20.00 uur in de kerk te Wapserveen. Wim Faas vertelt over zijn boek ‘Dansen met Bach’ over hoe en waarom veel muziek van Bach dansmuziek is. Zeker niet zwaar of ingewikkeld, maar eerder opgewekt en vrolijk. In beeld en geluid wordt gepresenteerd hoe volksdansen aan het hof van Versailles onder de Zonnekoning veranderden in hofdansen. En hoe dat later componisten als Bach weer beïnvloedde bij het schrijven van hun composities.  Maak kennis met de menuetten, bourrées en gavotten in Bachs werk in deze lezing waar beweging in zit!

 

Aanvang van de avond is 20.00 uur

Entree € 5. —

Locatie : Kerk, Oosteinde 31, Wapserveen.

Voor meer informatie Ria Duiven 06 – 53 66 24 41 of de weblog: wimfaas.wordpress.com

17 maart: gespreksochtend in Wapserveen

Voor deze derde gezamenlijke gespreksochtend is gekozen voor het onderwerp ‘verandering’. In elk leven doen zich veranderingen voor. Nu eens kiezen we er zelf voor uit een behoefte de bakens te verzetten, dan weer overkomen ze ons. Lang niet altijd ervaren we ze als een verbetering. Het kan zelfs zijn dat alleen de gedachte aan welke verandering ook ons al angstig maakt. En zijn we als mens zelf ook veranderd in de loop van de tijd? Gaan we met alle gewenste en onverhoopte veranderingen nog net zo om als eerder? Welke rol speelt hierbij de gedachte dat God niet verandert? Genoeg stof om over te praten op dinsdagochtend 17 maart tussen 10.00 en 12.00 uur in het kerkje van Wapserveen. Iedereen is welkom!

16 maart 2015 Gemeenteavond toekomst kerkelijke gemeente Wapserveen

Maandagavond 16 maart is er in de kerk een gemeenteavond over de toekomst van de kerkelijke gemeente. Tijdens die avond zal het beleidsplan 2015-2020 worden besproken. Thema: alleen een onzekere toekomst tegemoet of gaan we aansluiten bij een buurtgemeente onder het motto ‘samen sterker’.

Aanvang 19.30 uur.

22 februari: dienst met ontbijt vooraf, zen en hang

Zondag 22 februari is er een gezamenlijke dienst met Diever. Vooraf is er een ontbijt, aanvangstijd 9 uur. De dienst zelf begint om 10.00 u. Het thema van de dienst is verbinden. Verbinden veronderstelt om je heen kijken en contact maken met, dat is ook wat we gaan doen. Een gulden regel hierbij is ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Jiun Hogen roshi van het International Zen Center Noorderpoort zal vanuit de Zen over deze ‘regel’ vertellen. Rob Verheul speelt tijdens deze dienst op de hang. Velen kennen hem inmiddels en hebben het afgelopen najaar volop genoten van zijn spel tijdens het benefietconcert. Het belooft een dienst te worden vol ontmoeting met vertrouwde en nieuwe klanken.

Wil je mee ontbijten, mail even naar pknwapserveen@gmail.com of bel 0528-373118.

 

Een engel in de kerk

liturgisch kleed met enel

Sinds kort is er een engel in de kerk te zien. Het is al jaren de gewoonte dat er over de twee tafels voor in de kerk een liturgisch kleed (antependium) hangt. De kleur van het gekozen kleed past bij die tijd van het jaar. Vanaf kerst tot 6 januari is de kleur wit. Het oude witte kleed dat er was, kon niet goed meer worden gereinigd. De buurvrouw van de kerk, Helga Stein van Callenfels, heeft een prachtig nieuw kleed gemaakt met daarop een engel. Het is jammer om dat kleed maar twee weken per jaar te gebruiken en om die reden is besloten het vanaf de 1e Adventsdienst te gebruiken. Tijdens deze 1e dienst met engel is onderstaand gedicht van Maria de Groot voorgelezen:

De engel

Mensen weten het niet als zij ademen
dat ik treed
op de thermiek van hun woorden,
klimmen kan op hun zin,
dat ik mijn bindingen slaak
aan de aarde en dans
als zij zuchten.

Soms voelt een aandachtige mij
voorbijgaan, een luchtstroom verraadt mij.

Soms is er iemand die bidt.
Wij doorkruisen samen de ruimte.

Maar meestal weten de mensen het niet

dat ik neerstort in lichtval
vloeibaar als water word
en zij mij kunnen betreden.

Vrijdagochtend 12 december Sfeerlichtjes haken

Vrijdagochtend 12 december
Na het geslaagde kussenproject voor de kerk willen we in de donkere dagen voor kerst bij elkaar komen om sfeerlichtjes te haken. Heb je daar zin in? Kom dan vrijdagochtend naar het kerkje in Wapserveen. Deze ‘versierde waxinelichtjes’ kunnen dan met kerst branden.
Misschien heb je zelf nog enkele bolletjes garen thuis en anders ligt er wel wat in de kerk.
De bedoeling is om jampotjes ‘om te haken’. Er is een patroontje voorhanden. Je kunt ook een patroontje vinden op: http://creatiesvancreathea.blogspot.nl/2012/01/patroon-waxinelichtjes.html
We beginnen om 10.00 u. tot circa 12.00 u. Er is koffie!

Welkom

Welkom op de website van de dorpskerk in Wapserveen. Fijn dat u onze site bezoekt. Ons kerkje is gelegen aan de doorgaande weg in Wapserveen, Oosteinde 31. Van oorsprong is het kerkje vrijzinnig hervormd en sinds het ontstaan van de PKN een protestantse gemeente. Eens in de twee weken is er op zondag om 10.00 u. een dienst. Op deze website vindt u informatie over het kerkje en haar gemeente. Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons in de kerk voor kerkdiensten en/of andere activiteiten. Heeft u een vraag? Aarzel dan niet die aan ons te stellen via het tabje CONTACT. Wij zien u graag nog eens weer!

De PKN gemeente Wapserveen heeft een vrijzinnige geloofstraditie, zoals deze in Drenthe een bekende traditie is. Of dit nu nog een uitgesproken signatuur is van de gemeente moet in het midden worden gelaten. Feit is dat die signatuur wel een openheid met zich mee heeft gebracht. De kerkelijke gemeente wordt ervaren als een open, vriendelijke en informele gemeente, waar een ieder zich thuis kan en mag weten. Een gemeente die streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder.

Eerstvolgende diensten:

Zondag 5 nov. om 10.00 u. Oogstdienst in het DIALECT m.m.v. de Mandolineclub Wapserveen                  Mw. Janni Doeven Koffie na afloop
Vrijdag 19 nov. om 19.30 u. Mw. ds. Sieny Wiersma-Smelt  Koffie na afloop
Zondag 3 dec. om 10.00 u. Mw. Janni Doeven – 1e Advent  Koffie na afloop
Zondag 19 dec. om 10.00 u. Dhr. dr. Herman Westerink – 3e Advent  Koffie na afloop