Gespreksmorgen ‘Kop op joh!’, dinsdagmorgen 16 april

U hebt het vast ook weleens gehoord: ‘Kop op joh’ of ‘Kop d’r veur’. Een aanmoediging om te verbijten wat er is gebeurd? Wat doet dat met een mens? En is dat wel zo’n fantastische aanmoediging? Claartje Kruijff, theologe en psychologe heeft het in dit verband over ‘niet verschralen van binnen’. Zij schrijft hierover: ‘Als je te snel voorbij gaat aan je verdriet dan kun je verharden, verbitteren zelfs. Dan komt er een extra laagje eelt op je ziel en een tijd daarna nog een. Je wil je niet meer laten raken. Niet nog een keer voelen.’ Over dat en nog meer willen we die ochtend met elkaar in gesprek gaan. Ben je (nog) niet eerder geweest, dat maakt niets uit. Iedereen is welkom! De aanvangstijd is 10 uur.

Stiltemeditatie vrijdagavond 5 april om 19.30 u.

Vrijdagavond 5 april is er om 19.30 u. weer een stiltemeditatie in de kerk. Iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig. We zitten in een kring en zijn stil. De stiltes worden afgewisseld door muziek en soms een korte tekst. Na afloop (rond 20.15 u.) is er voor wie wil nog een kop thee of koffie.

Oogstdienst 2018

Een sfeervolle oogsttafel stond klaar voor een rijke, sfeervolle bijeenkomst. Wie erbij was heeft het er nog over. Wie er niet was heeft echt wat gemist.

Oogstdienst in het dialect met Rob Verheul zondag 4 november

Zondag 4 november is de jaarlijkse oogstdienst in het kerkje te Wapserveen. Ook dit jaar is deze feestelijke dienst in het dialect! In de taal van de streek wordt gezongen, voorgelezen en verteld. Rob Verheul speelt tijdens deze dienst op de hang en Arend Jan Booij zal een Drents verhaal vertellen en ook is voorin de kerk een prachtige oogsttafel te zien. De dienst begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Stiltemeditatie vrijdag 19 oktober om 19.30 u.

De eerstvolgende stiltemeditatie is gepland op vrijdag 19 oktober om 19.30 u. De stiltes worden afgewisseld met korte teksten en muziek. De laatste keer (6 juli) was dat muziek van het koor van Buckfast Abbey, Zuidwest Engeland. De bijeenkomst duurt tot 20.15 u. Na afloop is er voor wie wil een kop thee of koffie. Ieder kwartaal wordt er in de kerk van Wapserveen een stiltemeditatie gehouden.

Gespreksmorgen met Diever over ‘Kijken in de ziel’ dinsdag 4 september

Dinsdagmorgen 4 september is er een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever in het kerkje van Wapserveen.

Uitgangspunt voor deze morgen zijn de vragen die Coen Verbraak stelt in de laatste serie afleveringen van ‘Kijken in de ziel’. Als het (technisch) lukt, willen we een klein fragment samen bekijken en daarna aan de slag met vragen die ook in het programma aan bod komen. Mocht je het programma (nog) niet hebben gezien; maandag 28 augustus is de laatste aflevering (21.15 u. NPO 2). Alle vorige afleveringen zijn te bekijken via: https://www.ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55.

Aanvangstijd 10.00 u.

Het is niet echt nodig om je op te geven. Mocht je van plan zijn om te komen, dan vind ik het wel fijn om dat vast te lezen. Van harte welkom!

Woensdagmiddagen in augustus kerk open van 14.00 – 16.00 u.

In de vakantieperiode is de kerk iedere woensdagmiddag open van 14.00 – 16.00 u. voor toeristen en een ieder die even een kijkje wil nemen. In het verleden leidde dit vaak tot leuke ontmoetingen en soms zelfs tot een spontaan orgelconcertje. De deur staat open!

Feest van de Geest ~ Kerk open van 13.00-17.00 u. op 10, 12, 13 en 19 t/m 21 mei

Om de twee jaar is er het Feest van de Geest. Een feest dat verbonden is met Pinksteren. Het Feest van de Geest staat voor de ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd door de architectuur van het kerkgebouw en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is ‘Levensadem’. Wapserveen doet ook mee en in de periode van 10 tot en met 21 mei zal Fieke Takens exposeren in ons kerkje.  Op de site: www.feestvandegeest.nl is de meest recente te vinden.

Stiltemeditatie vrijdag 6 april om 19.30 u.

Vrijdagavond 6 april is de tweede stiltemeditatie van dit jaar in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij het voorjaar en het tijdstip van de dag. Steeds vaker komt het voor dat we ook mensen van buiten Wapserveen mogen verwelkomen! Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

 

Gespreksmorgen dinsdag 17 april om 10.00 u. Thema: ‘Ouder worden’

Gespreksmorgen over oud worden

Wanneer ben je oud? Hoe ervaar je de leeftijd die je nu hebt? Zijn er dingen die je nog wel kunt, maar niet meer doet, omdat je vindt dat ze niet bij jouw leeftijd passen? Wat zou je als je terugkijkt anders hebben gedaan? Is ouderdom te vergelijken met de herfst (oogsttijd) of met de winter (afbraak)? Deze en ander vragen willen we dinsdagmorgen 17 april aan de orde laten komen. Heb je zelf een vraag rond dit thema? Neem je vraag mee! We beginnen om 10.00 u. Iedereen is van harte welkom!

 

Theeconcert zondag 11 maart

Projectkoor Gabriel Fauré en Matricale geven op zondagmiddag 11 maart een theeconcert in Wapserveen. De koren voeren gezamenlijk een gevarieerd programma uit met werk van onder anderen Claudio Monteverdi, Thomas Morley, John Dowland en Jean Sibelius.

Matricale is een klein koor dat meestal vijfstemmige madrigalen (wereldlijke koorstukken) zingt uit de Renaissance (16e en 17e eeuw).
Tijdens het concert op 11 maart klinken er werken uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland, met als verbindend thema: de seizoenen.

Projectkoor Gabriel Fauré onder leiding van Monique Suring zal werk van de Britse componist Dowland ten gehore brengen, een tijdgenoot van Monteverdi. Heel anders is het werk van de Finse componist Sibelius. In zijn werk – dat wordt uitgevoerd door het projectkoor Gabriel Fauré – hoort u de klanken van het noorden.

Het is niet voor het eerst dat beide koren samen een concert geven. In 2014 waren beide koren te horen tijdens een zeer geslaagd gezamenlijk concert in de Pancratiuskerk te Diever.

Het concert op 11 maart vindt plaats in de dorpskerk aan het Oosteinde in Wapserveen en begint om 15:00 uur. Om 14:30 uur gaat de kerk open.
Een toegangskaartje kost € 7,50.

Na afloop van het concert kunnen bezoekers een kopje thee of koffie nuttigen. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Gespreksochtend dinsdag 23 januari om 10.00 u. Thema: Wonderen

Dinsdagmorgen 23 januari is er een extra gespreksmorgen, samen met Diever. Het onderwerp is die morgen ‘Wonderen’. Geloven we nog in wonderen? Wat in je leven heb je als wonder(-lijk) beleefd? Rond kwart voor 12 keren we weer huiswaarts. Iedereen is van harte welkom!

Stiltemeditatie vrijdagavond 12 januari om 19.30 u.

Vrijdagavond 12 januari is de eerste stiltemeditatie van dit nieuwe jaar in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Steeds vaker komt het voor dat we ook diverse mensen van elders mogen verwelkomen! Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Gemeente-avond Kerk stopt …? Maandag 15 januari om 20.00 u. in de Wiekslag

Zoals al in de vorige Klokkenstoel te lezen viel, heeft de kerk van Wapserveen in haar huidige vorm geen toekomst. Twee kerkenraadsleden stoppen uiterlijk eind 2018. Nieuwe bestuursleden zijn niet breed voorradig, temeer als je bedenkt dat een ‘gewone’ dienst vaak niet meer dan 15 bezoekers telt, kerkenraadsleden en organist meegerend. De keuze is dus bepaald niet reuze… De lage opkomst tijdens ‘gewone’ diensten is structureel. Het kerkje zit soms best aardig vol maar dat is alleen tijdens bijzondere diensten. Een koor of muziekgroep zorgt voor extra bezoekers in de vorm van familieleden, vrienden en ‘fans’ van betreffend koor of muziekgroep. Tijdens de ‘gewone’ dienst, twee weken later, is alleen het handjevol kerkgangers dat meestal de dienst bezoekt aanwezig. Er is in Wapserveen te weinig behoefte aan de kerk, zoals we die nu kennen. Daarom willen we in gesprek op maandag 15 januari 2018 om 19.30 in de kerk. Het thema van dat gesprek? We stoppen met de kerk in Wapserveen en dan …