Filmavond vrijdag 24 februari 19.30 u. Gran Torino

Vrijdagavond 24 februari is in Wapserveen de première! Weliswaar niet van deze film maar wel van de mogelijkheid een film te bekijken in de kerk. De keuze is gevallen op Gran Torino.

 

Op internet is het volgende over de film te vinden:

Gran Torino is een film uit 2008 onder regie van Clint Eastwood, die zelf ook de hoofdrol speelt. De titel verwijst naar het autotype Ford Gran Torino Sport, waarvan hoofdpersonage Walt Kowalski er een bezit. Het lied Gran Torino uit de soundtrack werd genomineerd voor een Golden Globe. Meer dan tien andere prijzen werden daadwerkelijk aan de film toegekend, waaronder de

National Board of Review Awards voor beste script en beste acteur (Eastwood) en zowel de Franse César, de Italiaanse Premi David di Donatello, de Japanse Academy Award als de Japanse Blue Ribbon Award voor beste buitenlandse film. Walt Kowalski (Clint Eastwood) is een norse Amerikaanse Korea-veteraan van Poolse afkomst, die zijn oude dag doorbrengt in de buurt waar hij opgroeide in Detroit. Zijn vrouw Dorothy is net overleden. Zij was alles voor hem, want alle andere mensen kunnen hem gestolen worden. Ze irriteren hem vooral door hun vrijpostigheden en hun in zijn ogen respectloze omgangsvormen. Walt heeft ook geen goede band met zijn kinderen en kleinkinderen, die hem vooral lijken te bezoeken om daar zelf voordeel uit te halen. Walts kleindochter Ashley vraagt hem dan ook rechtuit of ze zijn perfect onderhouden Gran Torino ’72 mag hebben wanneer hij sterft. Hij geeft niet eens antwoord, maar draait om en loopt weg. Walt hecht nog de meeste waarde aan het gezelschap van zijn hond Daisy, die hij al jaren heeft. Van zijn walging voor anderen maakt hij geen geheim. Als ze daar de minste aanleiding toe geven, vertelt hij ze zonder beleefdheidsvormen en recht in hun gezicht hoe hij over zaken denkt. Zijn buurtgenoten storen hem sowieso mateloos, want ze bestaan meer en meer uit Aziatische families die hem herinneren aan de Koreanen waartegen hij jaren vocht in de oorlog. Uiteindelijk krijgt de film een onverwachte wending. Meer vertellen we niet, maar de film is het kijken absoluut waard!

Kosten: € 5,-

Koffie/thee: € 1,- (2e gratis)

 

Ontbijt in de kerk en daarna een dienst met Dieneke Smink

Zondag 19 februari Lekenpreek door Dieneke Smink

Zondag 19 februari hopen wij, in de gezamenlijke dienst met Hervormd Diever, Dieneke Smink uit Havelte in de kerk van Wapserveen te verwelkomen. Dieneke is vooral bekend om haar verhalen, columns en gedichten. Ze reageerde enthousiast op ons verzoek om naar Wapserveen te komen. We hopen op veel belangstelling.

Zondag 19 februari Ontbijt in de kerk!

Zondag 19 februari komt niet alleen Dieneke Smink naar Wapserveen toe maar is het ook mogelijk om in de kerk te ontbijten. Om 9.00 u. staat alles klaar. Welkom!

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst Herdenking overledenen

Oudejaarsavond staan we stil bij het voorbije jaar en herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Zoals altijd wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te steken. Jannie Stukker (orgel) en Helga Stein van Callenfels (dwarsfluit) zullen deze oudejaarsdienst muzikaal ondersteunen. Aanvang: 19.30 u.

Zondag 8 januari Nieuwjaarsdienst m.m.v. Saxofoonensemble VCE Westerveld

Zondag 8 januari is er de nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die morgen met koffie en Nieuwjaarsrolletjes.

Als de koffie op is, begint de dienst. Saxofoon Ensemble VCE Westerveld zal ons het nieuwe jaar inblazen. Wie hen al eerder heeft gehoord, weet hoe feestelijk dit uit kan pakken. We verheugen ons op hun komst. Wie weet spelen ze zelfs nog een nummer, staand achter de balustrade. Na afloop van de dienst heffen we het glas.

 

Zondag 27 november theeconcert door Projectkoor Gabriel Faure

Zondagmiddag 27 november: Theeconcert door Projectkoor Gabriel Fauré olv Monique Suring. Aanvang 15.00 uur. Toegang 7,50 (kinderen gratis)

Samen met gitarist Sjors Holleboom, pianiste Jeanine Santing en Vocaal Sextet Groupe des Six worden werken van John Dowland, Benjamin Britten, Béla Bartók, Zoltán Kodály en György Ligeti ten gehore gebracht.

Benjamin Britten baseerde zijn Nocturnal voor gitaar-solo op het lied Come, heavy sleepe van John Dowland, vandaar dat het koor het programma opent met een groep liederen van Dowland, gevolgd door delen uit het stuk van Britten gespeeld door Sjors Holleboom, waarna enkele koorwerken van Britten worden uitgevoerd.

Het tweede deel van het optreden is gewijd aan componisten uit Hongarije: van Bartók zingen we de vier Sloweense volksliederen en speelt Jeanine Santing de vijf Roemeense dansen. Met werken van Kodály (in het Hongaars en Latijn) en Ligeti wordt het programma besloten.

Dit theeconcert is een verkorte versie van het programma dat op 10 en 12 maart 2017 in Vledder en Oldeberkoop zal worden uitgevoerd.

Zondag 13 november Oogstdienst in het dialect m.m.v. de Mandoline Club Wapserveen

Zondagochtend 13 november is er de jaarlijkse oogstdienst, ook dit jaar weer in het dialect. De tafel voorin de kerk weerspiegelt dan wat wij zoal dagelijks ontvangen. Dit jaar met medewerking van de Mandoline Club Wapserveen. Het is altijd fijn als plaatselijk talent medewerking wil en kan verlenen aan een dienst. Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. In die tijd waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. In Overijssel werd in 1653 een vaste dag om te danken voorgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Met de komst van de industrialisatie is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Het kerkje in Wapserveen kent sinds onheuglijke tijden de oogstdienst, die qua intentie overeenkomt met wat elders dankdag wordt genoemd. Elk jaar ontvangen leden van de kerk, die tachtig jaar of ouder zijn, na afloop van de dienst een fruitbakje. Als u er die morgen bent en een van hen een bakje wilt bezorgen; graag! Vele handen maken licht werk. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst!

Gespreksochtend in de kerk dinsdag 25 oktober om 10.00 u. Thema: Dankbaarheid

Gespreksmorgen dinsdag 25 oktober

Dit najaar is er op dinsdagmorgen 25 oktober een gespreksmorgen gepland. Voor deze gezamenlijke gespreksochtend is gekozen voor het thema ‘Dankbaarheid’. Ik weet niet welke gedachten en gevoelens dat bij u oproept. Zelf krijg ik een beetje de kriebels van dat woord. Mogelijk ben ik iets te dankbaar geweest. Kan dat? Het snoepje bij de bakker, het plakje worst bij de slager, de nieuwe schoenen, dat alles vergezeld van de woorden: ‘En, wat zeg je dan?’. Naast de beleefd geformuleerde dankbaarheid, als onderdeel van het opvoeden, kun je als mens ook dankbaarheid kenbaar maken en ervaren om wat er gebeurt, wat je ten deelt valt, waar je bij mag zijn, wat je om niet wordt gegeven. Onderzoek wijst zelfs uit dat wie dankbaar is, niet verbitterd raakt en gelukkiger in het leven staat. Een klager is dan ook te beklagen. Brigitte Kaandorp schreef ooit een songtekst over iemand met een zwaar leven. Een klein fragment:

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf
daarom ben ik vaak zo moe.
Heel veel dingen zijn zo moeilijk,
dat ik ze gewoon niet doe.
En doe ik wel een keertje iets,
wordt het heel vaak niet gewaardeerd.
En daarom gaan veel andere dingen
automatisch ook verkeerd.

Er zijn mensen met een heel zwaar leven, dat is zo. Wat mij daarin raakt is hoe verschillend mensen omgaan met een zwaar leven. Ik moest denken aan de Griekse filosoof Epictetus. Van hem zijn de woorden: ‘Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.’ Enfin, ik dwaal een beetje af en dat wil ook nog weleens gebeuren tijdens een gespreksochtend, want de woorden van de een roepen vaak weer beelden of gedachtes in herinnering bij de ander. Een gespreksmorgen is wat dat betreft een belevenis. Je komt altijd met meer thuis dan toen je van huis ging. Iedereen is die ochtend van harte welkom! Natuurlijk is er koffie (en thee). Zo rond half 12, kwart voor 12 gaan we weer verder met wat er nog meer die dag te beleven zal zijn. De morgen begint om 10.00 u.

Zondag 10 juli dialectdienst

Zondag 10 juli is er een dialectdienst in het mooie kerkje van Wapserveen, Oosteinde 31. Veel mensen ervaren het als bijzonder om in de taal van dichtbij woorden te horen en te zingen. Een niet-Wapservener, nota bene, verwoordde het eens als volgt: ‘De woorden in het dialect komen directer binnen en de boodschap is van een plezierige eenvoud’. Het thema van deze dienst is ‘Ut leem’n van alledag’ Ni’jsgierig? Ie koomt maar luuster’n, want ie bin van harte welkom! Voorganger is mw. J. Doeven. De dienst begint om 10 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie.

Zondag 19 juni avonddienst met leden Projectkoor Gabriel Fauré

Zondag 19 juni is er een avonddienst in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Op de bijna langste dag van het jaar bent u die avond van harte welkom in dit mooie kerkje. Leden van het Projectkoor Gabriel Fauré, o.l.v. Monique Suring, verlenen die avond hun medewerking aan de dienst. In februari van dit jaar was dit projectkoor te horen in de Hervormde kerk te Diever en de kerk van Havelte. Hun muziek heeft toen velen geraakt. Het verlangen om enkele van de toen gezongen liederen nog eens te laten klinken, bracht Monique Suring er toe contact op te nemen met Wapserveen. Zij schreef: ‘Het lijkt ons zo mooi om dat nogmaals te doen maar dan zoals het eigenlijk bedoeld is: in een dienst. Ze hoopte dat we het een goed idee zouden vinden! Zondagavond 19 juni kunt u ondermeer genieten van twee liederen van Hildegard von Bingen. Het kan niet anders of een dienst waarin ‘O virga ac diadema’ ten gehore wordt gebracht, heeft als thema de schepping van de vrouw. Aanvang: 19.30 uur. Welkom!

Feest van de Geest

Zondag 15 mei Pinksteren met Rob Verheul (hang) en Jolande van Luijk (kunst)

Het thema van het Feest van de Geest is dit jaar Vrijheid van Geest. Dit thema zal ook in de pinksterdienst aan bod komen. Jolande, onze kunstenares, zal tijdens deze dienst over haar werk vertellen. Rob Verheul is bereid gevonden een muzikale bijdrage aan deze dienst te verlenen. Tijdens het benefietconcert in 2014 hebben veel Wapserveners kennis kunnen maken met zijn muziekspel. Rob bespeelt de hang, een relatief nieuw percussie-instrument. De bijzondere klanken van dit instrument laten zich ongetwijfeld goed combineren met de kunst van Jolande en de vrijheid van geest die wij met elkaar mogen beleven.

Stiltedienst vrijdagavond 6 mei om 19.30 u.

Vrijdagavond 6 mei is er weer een stiltedienst. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, die passen in een sfeer van rust en stilte. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn wanneer je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is verdiepen. Tijdens deze stiltedienst zal Jolande van Luijk (kunstenares Feest van de Geest) een mandala leggen met wie daaraan graag mee wil doen. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

Paasochtend Saxofoon Ensemble VCE Westerveld

Paasmorgen komen er koperblazers van VCE Westerveld. Twee jaar geleden was het een feest dat ze er waren. Hun muzikale bijdrage paste bijzonder goed bij de sfeer van Pasen en dat is vast ook nu weer het geval. Zij spelen o.m. Wir setzen uns mit Tränen nieder (Johan Sebastiaan. Bach, slotkoor Mattheüs Passion), Air for the G string van Johan Sebastiaan Bach, de Pavane van Fauré, Amazing Graze en Daar juicht een toon.

MuurlingIMAG0620

Donderdagmorgen 17 maart gespreksmorgen

Donderdagmorgen 17 maart is er een gezamenlijke gespreksmorgen van de hervormde gemeente Diever en de protestantse gemeente Wapserveen in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Het thema van die ochtend is ‘Niet bij brood alleen’. Een mens leeft niet bij brood alleen. Voor een goed leven is meer nodig. Wat er zoal nodig is voor de ander en onszelf en hoe wij die noodzaak beleven, daarover willen wij donderdagmorgen met elkaar van gedachten wisselen. De ochtend begint om 10.00 u. Iedereen is van harte welkom!

Maandag 15 februari gespreksavond om 19.45 u.

Maandagavond 15 februari is er een gespreksavond in het kerkje (Oosteinde 31). Aan de hand van twee passages uit de bijbel (Genesis 4: 3-16 en Lucas 10: 38-42) gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘Broers en zussen’. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 19.45 u.

Kerst 2015

Oudejaarsavond herdenking overledenen om 19.30 u.

Tijdens de dienst op oudejaarsavond wordt stilgestaan bij het voorbije jaar en het is ook de avond waarop de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie nog altijd wordt gemist of voor mensen die elders zijn overleden. In deze dienst worden door onze organiste en dwarsfluitiste ook een aantal stukken gespeeld voor, tijdens en na de dienst.

Kerstgezinsdienst met kindertoneel 25 dec. om 10.00 u.

Sinds 2012 is er jaarlijks een groepje kinderen dat met veel verve en enthousiasme een sketchje opvoert tijdens de kerstgezinsdienst. Dit gebeurt met humor en een knipoog naar deze tijd. Deze dienst is echt helemaal voor en door kinderen. Er wordt muziek gemaakt, toneel gespeeld, er is een verhaal en in de pauze chocolademelk met wat lekkers.