Kerkenraad

Kerkenraad

Hendrik Westenbrink Voorzitter en tevens Ouderling en Kerkvoogd
Bertha Doorten Ouderling en Kerkvoogd
Nico Riegman Ouderling tevens Scriba
Wendy Broesder Ouderling
Anja Benak Diaken
Roelof Verbeek Diaken
Harm Bolding Administratie Kerkvoogdij

De kerkenraad komt om de vier à vijf weken bijeen om natuurlijk de gang van zaken te bespreken, maar nadrukkelijk ook om bezig te zijn met beleid naar de toekomst toe. Waarbij nagedacht word over vragen als: waar willen we naartoe met de kerk in Wapserveen en hoe kunnen we ons prachtig kerkgebouwtje zo goed mogelijk (gaan) inzetten Onze kerkelijk werker Janni Doeven is gebruikelijk bij de kerkenraadsvergadering aanwezig en denkt hardop mee over het wel en wee en toekomst van de gemeente.

De diaconie komt tussen door bijeen voor het behandelen van de ingekomen post en aan welke doelen giften worden verstrekt.

Naast de kerkenraad heeft onze gemeente ook nog een kostersgroep,die ons elke dienst bijstaat met kostertaken en zijn er mensen die meehelpen als lector. Daar naast zijn wij ook blij met de vrijwilligers die op gezette tijden het kerkgebouw en ‘Oes Plekkie’ schoonhouden.

Hieronder treft u een link aan naar privacyverklaring die is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy – Model-privacystatement gemeenten (versie 4)