Kerkblad

Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Wapserveen heeft de toepasselijke naam  “De Klokkenstoel”. Op het voorblad van dit krantje prijkt de klokkenstoel die al eeuwen naast het kerkje van Wapserveen staat.
Hoe lang het kerkblad van Wapserveen bestaat is niet exact na te gaan. Wie het weet mag het zeggen. Wel is bekend dat er tijdens de periode van ds. Rutgers een krantje was en dat kwam om de 2 maanden uit. In de tijd van ds. Mioch kwam het maandelijks uit. De laatste jaren komt het 4 maal per jaar uit, meestal rond de kerkelijke feestdagen. Voor Pasen, Pinksteren, in september voor de startzondag en voor Kerstfeest.
Uitgangspunt is dat we d.m.v. het krantje de inwoners en oud-inwoners op de hoogte brengen van de activiteiten in en om de kerk. De kerkdiensten worden vermeld, bijeenkomsten, speciale diensten en andere activiteiten, zoals “Feest van de Geest”. Door onze voorganger wordt meestal een overdenking geschreven in het kerkblad. Zo hopen we de band met de inwoners van Wapserveen te onderhouden.

Door op onderstaande links te klikken kunt u de laatste kerkbladen downloaden

klokkenstoel september 2022, 2

klokkenstoel juni 2022

klokkenstoel maart 2022, 1

klokkenstoel dec. 2021

klokkenstoel-september-2021

klokkenstoel mei 2021

klokkenstoel februari 2021

klokkenstoel december 2020 kerst 2

klokkenstoel september 2020

klokkenstoel mei 2020

klokkenstoel april 2019

klokkenstoel december 2019,

klokkenstoel september 2019

klokkenstoel juni 2019

klokkenstoel april 2019

klokkenstoel december 2018

klokkenstoel september 2018

klokkenstoel juni 2018

klokkenstoel maart 2018

klokkenstoel dec. 2017

klokkenstoel sept. 2017

klokkenstoel juni 2017

klokkenstoel maart 2017

klokkenstoel december 2016

Klokkenstoel juni 2016

klokkenstoel mrt 2016

klokkenstoel dec 2015

klokkenstoel sept 2015

klokkenstoel febr. 2015

klokkenstoel dec. 2014

klokkenstoel juli 2014

klokkenstoel mrt 2014