Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst Herdenking overledenen

Oudejaarsavond staan we stil bij het voorbije jaar en herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Zoals altijd wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te steken. Jannie Stukker (orgel) en Helga Stein van Callenfels (dwarsfluit) zullen deze oudejaarsdienst muzikaal ondersteunen. Aanvang: 19.30 u.