Zondag 8 januari Nieuwjaarsdienst m.m.v. Saxofoonensemble VCE Westerveld

Zondag 8 januari is er de nieuwjaarsdienst en kan iedereen voor of na de dienst elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die morgen met koffie en Nieuwjaarsrolletjes.

Als de koffie op is, begint de dienst. Saxofoon Ensemble VCE Westerveld zal ons het nieuwe jaar inblazen. Wie hen al eerder heeft gehoord, weet hoe feestelijk dit uit kan pakken. We verheugen ons op hun komst. Wie weet spelen ze zelfs nog een nummer, staand achter de balustrade. Na afloop van de dienst heffen we het glas.