Zondag 19 juni avonddienst met leden Projectkoor Gabriel Fauré

Zondag 19 juni is er een avonddienst in het kerkje te Wapserveen, Oosteinde 31. Op de bijna langste dag van het jaar bent u die avond van harte welkom in dit mooie kerkje. Leden van het Projectkoor Gabriel Fauré, o.l.v. Monique Suring, verlenen die avond hun medewerking aan de dienst. In februari van dit jaar was dit projectkoor te horen in de Hervormde kerk te Diever en de kerk van Havelte. Hun muziek heeft toen velen geraakt. Het verlangen om enkele van de toen gezongen liederen nog eens te laten klinken, bracht Monique Suring er toe contact op te nemen met Wapserveen. Zij schreef: ‘Het lijkt ons zo mooi om dat nogmaals te doen maar dan zoals het eigenlijk bedoeld is: in een dienst. Ze hoopte dat we het een goed idee zouden vinden! Zondagavond 19 juni kunt u ondermeer genieten van twee liederen van Hildegard von Bingen. Het kan niet anders of een dienst waarin ‘O virga ac diadema’ ten gehore wordt gebracht, heeft als thema de schepping van de vrouw. Aanvang: 19.30 uur. Welkom!