Wijziging diensten

Het Covid-19 virus blijft ons bezig houden. Het aantal besmettingen is nog altijd hoog. De kerkenraad van Wapserveen vergadert regelmatig over het al dan niet door laten gaan van de diensten. We hebben besloten de geplande diensten in de maand november niet door te laten gaan. Maandag 30 november komt de kerkenraad weer bij elkaar om te besluiten welke diensten er, al dan niet in een aangepaste vorm, door zullen gaan.