Gemeente-avond Kerk stopt …? Maandag 15 januari om 20.00 u. in de Wiekslag

Zoals al in de vorige Klokkenstoel te lezen viel, heeft de kerk van Wapserveen in haar huidige vorm geen toekomst. Twee kerkenraadsleden stoppen uiterlijk eind 2018. Nieuwe bestuursleden zijn niet breed voorradig, temeer als je bedenkt dat een ‘gewone’ dienst vaak niet meer dan 15 bezoekers telt, kerkenraadsleden en organist meegerend. De keuze is dus bepaald niet reuze… De lage opkomst tijdens ‘gewone’ diensten is structureel. Het kerkje zit soms best aardig vol maar dat is alleen tijdens bijzondere diensten. Een koor of muziekgroep zorgt voor extra bezoekers in de vorm van familieleden, vrienden en ‘fans’ van betreffend koor of muziekgroep. Tijdens de ‘gewone’ dienst, twee weken later, is alleen het handjevol kerkgangers dat meestal de dienst bezoekt aanwezig. Er is in Wapserveen te weinig behoefte aan de kerk, zoals we die nu kennen. Daarom willen we in gesprek op maandag 15 januari 2018 om 19.30 in de kerk. Het thema van dat gesprek? We stoppen met de kerk in Wapserveen en dan …