Oudejaarsdienst om 19.30 u. Herdenking overledenen

Oudejaarsavond staan we stil bij het voorbije jaar en herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken. Zoals altijd wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name wordt genoemd en een kaars voor het nieuwe leven. Ook is er voor iedereen die dat wil gelegenheid om een lichtje aan te steken voor wie nog altijd wordt herinnerd. Jannie Stukker en Helga Stein van Callenfels zorgen ook dit jaar voor de muzikale ondersteuning. Aanvang: 19.30 u.