Gespreksmorgen dinsdag 17 oktober om 10.00 u.

Ook dit najaar is er weer een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever. Deze ochtend zal het onderwerp ‘Ons dagelijks voedsel’ zijn. Ons voedsel is een dagelijks terugkerend onderwerp, al is het alleen al omdat een mens moet eten om te kunnen leven maar alle eten is niet levensbevorderend. Onze keuzes hebben consequenties voor onszelf, boeren, handel en nog zoveel meer. Hoe verantwoord wil en kun je zijn? Waar kun je als het om voedsel gaat van op aan? Nog maar kort geleden lag er geen ei meer in de schappen van de winkel en intussen gingen wij vrolijk door met het eten en drinken van allerlei ongezonde zaken. Natuurlijk is ieder mens vrij om zijn eigen eten en drinken te kiezen en is het niet de bedoeling om elkaar wat dat betreft de (spijs-) wet voor te schrijven maar het bepaalt je wel bij de keuzes die je elke dag maakt. Houd je rekening met je gezondheid, eerlijke handel, lokale steun en het zorg dragen voor onze schepping, onze aarde? We gaan die morgen aan de hand van vragen als deze met elkaar in gesprek. We starten om 10 uur met koffie/thee en ergens tussen half 12 en 12 uur ronden we onze gesprekken af. Misschien hebt u in de Klokkenstoel van juni de reactie van Dieneke Smink op de laatste gespreksmorgen gelezen, een betere pr kan ik mij niet wensen. Iedereen is van harte welkom!