Gez. dienst te Diever met D.J. Dinkla (oud-huisarts) 27 augustus om 10.00 u.

Dr. Djurre Dinkla gastspreker in kerkdienst in Diever

Op  zondag 27 augustus zal dhr D.J. Dinkla, voormalig huisarts in Diever, de gast(s)preker zijn in een gezamenlijke kerkdienst van de hervormde gemeentes van Diever en Wapserveen. De heer Dinkla zal ingaan op de dilemma’s waar hij en wij in het leven tegenaan lopen. Welke keuzes maken wij dan en waarom?