Welkom

 

Welkom op de website van de dorpskerk in Wapserveen. Onze dorpskerk is gelegen aan de doorgaande weg, Oosteinde 31. Van oorsprong is onze kerk vrijzinnig hervormd en sinds het ontstaan van de PKN een protestantse gemeente. De kerkelijke gemeente wordt ervaren als open, vriendelijk en informeel. Als dorpskerk streven wij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder. Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de kerk voor kerkdiensten en/of andere activiteiten. Heeft u een vraag? Aarzel dan niet die aan ons te stellen via het tabje CONTACT. Wij zien u graag nog eens weer!

Zondag 12 juli kerkdienst om 10 uur!

ONZE DORPSKERK GAAT WEER OPEN! 

Op zondag 12 juli om 10.00 uur is er voor het eerst weer een dienst in onze kerk.
Janni Doeven zal voorgaan. En er zal op dwarsfluit en orgel gespeeld worden.
We houden ons aan de voorschriften van het RIVM. Ook wordt er in deze dienst nog niet gezongen. Maar als het weer het toelaat, gaan we wel na de dienst buiten koffie drinken! We nodigen u van harte uit! 

De eerst volgende diensten na zondag 12 juli zijn op:

26 juli, 9 augustus, 23 augustus en 6 september

Kerk open

Onze dorpskerk is op woensdagmiddag open. Er is dan eventueel de mogelijkheid tot gesprek, maar ook om gewoon even van de rust en stilte te genieten. Er is altijd iemand aanwezig.

elke woensdagmiddag vanaf 10 juni t/m eind augustus van 14.00 – 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

.

De deur van de kerk is zo nu en dan open voor wie daar behoefte aan heeft.  Voorlopig is er nog afstand, een noodzakelijke afstand, die zich naar mijn idee steeds meer laat voelen. Hoe gewoon was het niet om naar binnen te gaan, op de ander af te stappen, elkaar een hand te geven en in de bank te schuiven

Dit jaar was er geen palmpasen in en rond de kerk met kinderen die zongen, luisterden, lachten en eieren zochten. Het zitten in de kring op Goede Vrijdag en dan paaszondag, dat alles ging niet door. We konden elkaar niet begroeten, niet ontmoeten op de vertrouwde plek. Dat is kaal.

Arend-Jan Booij zingt ons toe.

Als liefhebber van muziek en zingen, luister en kijk ik vaak naar YouTube. Ik mag graag luisteren naar Ede Staal en zo kwam ik “Help me trough the night.”  tegen, een erg mooi nummer. Dit nummer is vrij vertaald in het Gronings als “Help mie deur de nacht” en wordt gezongen door Free Westerhof. Het nummer geeft de gevoelens weer van oudere, eenzame mensen. Ik vind het een mooi en gevoelig nummer en heb het vorig jaar gezongen op de poëzie-avond in de kerk. Ik vind de tekst passen in de huidige omstandigheden waarin veel mensen eenzaam zijn. En daarom ben ik naar de kerk gegaan en heb het lied daar gezongen. De opname daarvan is hier te beluisteren.

..

Hoe lang gaat dit nog duren?

Een vraag die in de menselijke geschiedenis al zo vaak door mensen is gesteld. Wij zien het einde niet, hebben daar geen zicht op maar wel is er het verlangen. Ik moest denken aan het volk Israël, dat werd afgebeuld in Egypte en uiteindelijk werd bevrijd om vervolgens decennia lang door de woestijn te trekken. Het verhaal is waar maar niet echt gebeurd. Het verlangen in dat verhaal is herkenbaar. Het verlangen naar een stip aan de horizon, een punt waar je naar toe leeft. Er is veel waar een streep door wordt getrokken, kan niet, mag niet.

Onvermoede krachten dienen zich aan, de creativiteit die in mensen huist, wordt aangesproken. De vaste gedachtenstroom wordt onderbroken, nieuwe gedachten komen op. Wat er echt toe doet, komt boven drijven.

Ik realiseer mij dat deze tijd voor ieder van ons weer net even anders uitpakt. Het maakt verschil of je nog een oude moeder of vader hebt, kinderen en wat die kinderen doen. De eerste weken dacht ik dat ik elk moment wakker zou worden en tegen mijn man zou zeggen: ‘Ik heb nou toch weer zo raar gedroomd’ maar deze rare droom is helaas maar al te waar. Het ontbreken van een stip op de horizon plaagt mij. Ook ik mis mijn kinderen. De jongste zien we zo nu en dan wel. De tafel maximaal uitgetrokken. Hij aan het ene eind. Wij aan het einde dat het dichtst bij de keuken ligt. Ik zwaai hem na als hij vertrekt en werp hem kushandjes toe. Zijn prille vriendin werkt in de zorg op een afdeling met een coronapatiënte.

Inmiddels heb ik twee uitvaarten gehad in deze tijd. Tijdens het uitvaartgesprek zat een zwager achter in de keuken. Als hij iets wilde zeggen, ging hij staan. Tijdens de afscheidsdienst leken we net een uit elkaar gespatte inktvlek.

….

 

Boodschappen doen vind ik een toer. De meeste mensen doen het heel goed maar net die ene die zichzelf onkwetsbaar acht, brrr.

Langzamerhand dringt het door dat je elkaar zo’n lange tijd niet ziet. Het geheugen herinnert zich ook hoe een ander mens voelt. Ik vind het altijd heerlijk om mijn dochter even vast te houden en mijn middelste bovenop zijn hoofd te zoenen.

Een enkele keer beangstigt mij dit alles. Mijn luchtwegen zijn niet al te best maar de laatste jaren wel beter dan de jaren daarvoor.

…..

Ik leg mijzelf enige discipline op, zo moet ik op tijd opstaan, elke dag bewegen, een huishoudelijk klus doen etc. Dat stemt mij tevreden en het maakt dat ik mijn rust bewaar. En verder voel ik mij toch ook wel gezegend. Ik woon op een rustige plek. Mijn inkomen is niet ineens weg. Mijn man kon altijd al fantastisch thuiswerken. Blijft het verlangen naar gaan en staan waar ik zou willen gaan en staan. Even met de trein naar Harlingen. Ik wens wie dit leest goede weken en goede moed toe. Ik verheug mij erop om op een dag weer bij mensen binnen te stappen, elkaar weer te zien in onze mooie dorpskerk, de koffie na afloop, de draad van het ‘gewone’ leven weer op te pakken.

Gespreksochtend donderdag 30 januari om 10.00 u.

In ieder leven is wel een barst en soms meer dan een. Die barsten doen nogal eens pijn. Je raakt iets of iemand kwijt. Je doet er ook ontdekkingen aan. Antwoorden worden vragen. Soms kom je erachter dat de keer die je leven heeft genomen je toch ook iets heeft gebracht, dat het niet alleen maar verlies was. Een van de vragen van die ochtend zal zijn: ‘Wat is een barst in jouw leven geweest en waar heeft dat toe geleid?’ Dit keer is de gespreksochtend op een donderdag en wel donderdag 30 januari om 10 uurIedereen is van harte welkom!!

Concerten Projectkoor Gabriel Fauré

Rond het thema ’75 jaar na de oorlog’ geeft Projectkoor Gabriel Fauré twee concerten: op vrijdagavond 31 januari in Havelte en zondagmiddag 2 februari in Wapserveen. Onder leiding van Monique Suring wordt, met medewerking van pianiste Jeanine Santing, sopraan Elise Huser en declamatrice Marije Roorda, een programma gebracht met koormuziek uit de 12e t/m 20e eeuw, afgewisseld met gesproken teksten, en preludes en fantasieën van Bach voor piano-solo. Werd in vorige jaren bij de programmering altijd een muzikale rode draad gevolgd, dit keer is Monique Suring uitgegaan van een tekstuele benadering. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en dat zal in Nederland op allerlei manier worden herdacht. Het kleine, het persoonlijke is de grondgedachte waaruit de muziekkeuze is voortgekomen. De gedachte dat oorlog voortkomt uit de schaduwkant die elk individu in zich heeft, en minder kans krijgt wanneer we die schaduwkant onder ogen zien. Het programma is opgebouwd uit werken van Hildgard von Bingen, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Schubert, Brahms en Barber, Arvo Pärt (Magnificat, Psalm 131 en Vater unser), Paul Dessau en Louis Andriessen. Het koor treedt op in verschillende bezettingen, overwegend a cappella, een enkel werk met pianobegeleiding. De concerten vinden plaats op vrijdagavond 31 januari in de Clemenskerk te Havelte, aanvang 20.00 uur, en op zondagmiddag 2 februari in de Dorpskerk te Wapserveen, aanvang 15 uur. Entreeprijs is 12,50 euro, voor kinderen t/m 15 jaar is het concert gratis.

 

Kaarten kunnen besteld worden via de website: www.projectkoorgabrielfaure.nl of Tel. 06-28744854

Kerstgezinsdienst met toneel 25 december om 10.00 uur.

Het oefenen voor het kersttoneelstukje is inmiddels weer in volle gang. Veel kinderen die vorig jaar meespeelden, zijn ook nu weer van de partij en dat is te merken. Tijdens de tweede keer oefenen, zat er al schot in de zaak. Mogelijk dat ook dit jaar enkele toeschouwers zich in het gespeelde zullen herkennen. Een overbezet stel ouders, een wat mistroostige puber, een goedmoedige timmerman, een lieve Maria, herders, engelen en ook dit jaar weer een geboorte. Dit keer een spannende geboorte, die we gaan vieren met beschuit en muisjes! We hebben maar liefst acht spelers, te weten Niels en Mieke de Boer, Nena van Buiten, Sophie Doorten, Hannah Kalsbeek, Ylva van Ligten en Esmee en Linde Westenbrink. De uitdaging zit hem dit jaar in een tekort aan mannen maar de oplossing is nabij. De strobalen zijn besteld. We gaan weer zingen en muziek maken. Er is chocolademelk en koffie of thee met wat lekkers. Na afloop krijgt ieder kind een navelsinaasappel en een kleine verrassing. Wij hebben er weer zin in. Iedereen, jong en oud, van harte welkom!

Kerstnachtdienst met de Mandolineclub Wapserveen 24 december om 22.00 u.

Al vroeg in het jaar werd er contact gelegd met de mandolineclub. Ze hadden er heel veel zin in maar het zat niet mee. Door ziekte leek er een streep te komen door hun optreden in de kerstnachtdienst. Gelukkig kwam er een oplossing. Een muzikante uit Nijeveen was bereid de club te versterken, daar zijn zij en wij heel blij mee. In de kerstnachtdienst mogen we hen verwelkomen maar hopelijk ook tal van Wapserveners en ook mensen van elders zijn uiteraard die avond van harte welkom!

Stiltemeditatie vrijdagavond 6 december om 19.30 uur.

Vrijdagavond 6 december is de laatste stiltemeditatie van dit jaar in de dorpskerk van Wapserveen, Oosteinde 31. In de donkere dagen voor kerst is het mogelijk om die avond bij elkaar te komen in een ruimte, die van zichzelf al uitnodigt tot stil worden. We steken een lichtje aan, luisteren naar muziek en teksten die passen bij de tijd van het jaar. Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi kerkje – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. In de kerk zijn kussentjes aanwezig. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Welkom!

 

Zondag 3 november Oogstdienst in de het dialect met medewerking van de ‘Dansers van Nu’

Zondag 3 november is de jaarlijkse oogstdienst in de dorpskerk te Wapserveen (Oosteinde 31). Ook dit jaar is deze dienst weer in het dialect! In de taal van de streek wordt er gezongen, voorgelezen en verteld. Docent Hartger Meihuizen vertelt over Blessed Generation, een organisatie die zich sterk maakt voor kansarme kinderen in Kenia. De Volksdansgroep ‘Dansers van nu’ verlenen hun medewerking aan deze dienst. Voorgaande jaren hebben veel kerkgangers genoten van het optreden van deze enthousiaste groep vrouwen. Voorganger is mw. Janni Doeven. De dienst begint om 10 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie.