Welkom

 

Welkom op de website van de dorpskerk in Wapserveen. Onze dorpskerk is gelegen aan de doorgaande weg, Oosteinde 31. Van oorsprong is onze kerk vrijzinnig hervormd en sinds het ontstaan van de PKN een protestantse gemeente. De kerkelijke gemeente wordt ervaren als open, vriendelijk en informeel. Als dorpskerk streven wij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder. Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de kerk voor kerkdiensten en/of andere activiteiten. Heeft u een vraag? Aarzel dan niet die aan ons te stellen via het tabje CONTACT. Wij zien u graag nog eens weer!

Stiltemeditatie woensdag 2 februari

Woensdagavond 2 februari is in de dorpskerk van Wapserveen de eerste stiltemeditatie van dit jaar gepland. In deze ruim tweehonderd jaar oude kerk is het mogelijk om die avond bij elkaar te komen in een ruimte, die van zichzelf al uitnodigt tot stil worden. We steken een lichtje aan, zijn samen stil en luisteren naar muziek en teksten die passen bij deze tijd van het jaar. Wil je ook eens komen en kun je een beetje stilte wel aan: van harte welkom. Kijk voor de zekerheid nog even op de website of de geplande avond door kan gaan (www.kerk-wapserveen.nl) De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Iedereen is van harte welkom!

Eerstvolgende kerkdienst waarschijnlijk zondag 6 februari

Als alles meezit, is er zondag 6 februari weer een dienst. Het plan is om die morgen om half 10 te beginnen met koffie en nieuwjaarsrolletjes! Ja, dat leest u goed. Na de koffie begint de dienst en na de dienst heffen we het glas op het jaar 2022.

Gespreksmorgen woensdag 16 februari

Voor deze derde gespreksochtend is gekozen voor het onderwerp ‘verandering’. In elk leven doen zich veranderingen voor. Nu eens kiezen we er zelf voor uit een behoefte de bakens te verzetten, dan weer overkomen ze ons. Lang niet iedere verandering ervaren we als een verbetering. Het kan zelfs zijn dat alleen al de gedachte aan welke verandering dan ook een mens angstig maakt. En zijn we als mens zelf ook veranderd in de loop van de tijd? Hoe gaan we om met alle gewenste en onverhoopte veranderingen? Genoeg stof om over te praten op woensdagmorgen 16 februari tussen 10.00 en 11.30 uur. Iedereen is welkom!

 

Kerst 2021

Wat hadden we ons verheugd op een ander kerstfeest dan vorig jaar. Een kerstfeest met een kerstavonddienst en een kinderkerstfeest. En dan op de laatste dag van het jaar een Oudejaarsdienst. Deze hadden we zelfs al op de middag geplaatst, omdat het er eerst naar uitzag dat dit zou mogen.
Maar de kerstboom staat weer buiten.
Janni heeft weer een overdenking ingesproken, die hieronder te beluisteren is. Daaronder staan de kerstliederen die Helga en Jannie vorig jaar hebben opgenomen.
We hopen dat we zo een beetje het kerstgevoel bij u in de huiskamer kunnen brengen.

Overdenking door Janni Doeven

 

Liederen gespeeld door Helga en Jannie:

De herdertjes lagen bij nachte

Nu daagt het in het Oosten

Midden in de winternacht

Luid klokjes klingelingeling

Er is een roos ontsprongen

Eer zij God in onze dagen

Stille nacht

Ere zij God

 

Diensten

Helaas hebben wij moeten besluiten dat alle geplande diensten, in ieder geval tot 14 januari, niet doorgaan.

Schilderijen weer terug in dorpskerk Wapserveen

In het kader van het project ‘Feest van de Geest’ heeft Anne-Mieke Harmse in 2002 twee schilderijen geëxposeerd in de kerk van Wapserveen.
 

De titels van de schilderijen zijn ‘Verwondering’ en ‘Vervulling’.
Daarna heeft de kunstenares de schilderijen in bruikleen gegeven aan de kerk. Met het vertrek van Anne-Mieke naar Spanje gingen ook de schilderijen mee. Regelmatig kwam het gemis van deze schilderijen ter sprake.
Via een zoektocht op internet bleek dat Anne-Mieke weer in Nederland woont en dat ook de schilderijen weer terug zijn. Het contact was snel gelegd en de schilderijen hangen na een afwezigheid van 8 jaar weer in de kerk.

Op 28 november was er een speciale Adventsdienst, waarbij de schilderijen opnieuw werden onthuld in aanwezigheid van de kunstenares. Deze dienst werd muzikaal omlijst door muziekstukken gespeeld op orgel en dwarsfluit.

Handwerkexpositie en oogstdienst.

In het weekend van 13 en 14 november was er een handwerkexpositie in onze dorpskerk. De expositie was georganiseerd door de handwerkgroep van de Vrouwen van Nu, afdeling Wapserveen. Er waren werkstukken gemaakt in verschillende technieken, zoals Wit en Snee, Perzisch ajour en kantborduren. De reacties waren lovend, vooral voor alle tijd en aandacht die er aan was besteed.
Lees meer...

Passietijd en passiebloem

In mijn boekenkast staat tussen de naslagwerken een klein zachtgroen boekje getiteld ‘Bijbelse planten in onze tuin’. Het is geschreven door ir. M. van Ede. Achter zijn naam staat vermeld dat hij directeur was van Turkenburgs zaadhandel. In zijn voorwoord schrijft hij dat het goed is dat de mens op al zijn schreden herinnerd wordt aan de bijbel. Hij schrijft vooral over dat – en dat kun je een directeur van een zaadhandel nauwelijks kwalijk nemen – wat een mens zoal zelf kan zaaien.


Passiebloem

Waar hij niet over schrijft is de passiebloem. En juist die bloem zou je in deze dagen aandacht kunnen geven. Deze tijd van het jaar wordt wel de lijdenstijd genoemd en de laatste jaren steeds vaker de veertigdagentijd. Het Latijnse woord voor lijden is passio en dan denk je al gauw aan The Passion of aan de Mattheus Passion. Dat is enkel nog maar de naam van de bloem. Vroegere missionarissen gebruikten haar om het lijdensverhaal aan mensen te vertellen. Het blauw van de bloem zou verwijzen naar het blauwe kleed waarmee Maria doorgaans wordt afgebeeld. De tien witte bloemblaadjes verwijzen naar Jezus leerlingen. Weliswaar had Jezus twaalf leerlingen maar Judas verraadde hem en Petrus verloochende hem. De drie stampers verwijzen naar de spijkers waarmee Jezus aan het kruis zou zijn geslagen. Over de vijf groene meeldraden bestaan diverse verhalen, het zou de hand zijn die Jezus geselde, de vijf wonden van Christus maar ook wel de vijf werelddelen. De drie schutbladen onder de bloem zijn de drie Maria’s, die aan de voet van het kruis stonden. De blauwwit gestreepte bijkroon verwijst naar de doornenkroon, de corona genoemd. Ongetwijfeld kent u ook wel de tiengebodenplant en sedum, ook wel hemelsleutel genoemd.

Sedum                                                                                           Tiengebodenplant

Deze laatste werd wel aan een overledene meegeven. Al die verhalen kun je heden ten dage met een glimlach lezen maar ook kun je je verwonderen over het altijd weer betekenis zoeken in al wat leeft en daar voor jezelf waarde in ontdekken. Alles om ons heen herbergt een verhaal, voor wie het wil zien en horen.

Onze haan kraait weer

Het dak van onze kerk heeft het een half jaar zonder haan moeten stellen.

Nadat de monumentenwacht had geconstateerd dat na bijna 100 jaar trouwe dienst het haantje volledig doorgeroest was, hebben we hem verwijderd.

Lees meer...

Nieuwjaarsoverdenking

Momenteel zijn er geen diensten. We kijken uit naar de dag dat dit wel weer mogelijk is. Wel kunt u de hier de nieuwjaarsoverdenking lezen.

 

Aan het begin van iets staan kan heel spannend zijn. Leuk spannend maar ook nerveus makend. Met nog een royale 355 dagen te gaan in 2021, hebben wij nog heel wat voor de boeg. Mijn opoe zou daar nu aan toe hebben gevoegd: ‘Als God mij gezond laat’ of  ‘Als God het wil’, Deo Volente. Zelf zeg ik dat al minder en minder maar nog altijd denk ik het wel. Deo Volente, denk of zeg je dat weleens? En het gevoel dat je een voorschotje neemt als je dat niet doet. Je verjaardag eerder vieren dan op de dag zelf, later mag of mocht wel. Aan het begin van iets staan, je eerste schooldag, lang geleden, de dag dat je trouwde – ook lang geleden – je eerste werkdag – je laatste werkdag. ‘Niemand is niet bang’ las ik ergens en ik denk dat dat waar is. Allemaal zijn we wel in enige mate bang maar allemaal verpakken we dat in een ander papiertje. Lees meer...

 

 

Kerst 2020.

 

Het wordt een kerst voor in de boeken, de kerst van 2020. We organiseren al een tijdje geen kerkdiensten meer en ook de kerstnachtdienst en oudejaarsdienst komen te vervallen. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we het nog geprobeerd met een alternatieve kerstavondviering buiten, maar ook dat is niet gelukt.

Toch willen we een klein stukje kerst bij u in de huiskamer brengen. Hieronder een overdenking van Janni. Bertha heeft een kerstgedicht ingesproken. Helga en Jannie hebben 8 kerstliederen ingespeeld. We hopen u zo toch een beetje het kerstgevoel te kunnen geven.

Kerstoverdenking van Janni Doeven.

Kerstgedicht

Ere zij God.

                             

Nu daagt het in het Oosten.

 

De herdertjes.

                               

Stille nacht.

 

Eer zij God in onze dagen.

 

Midden in de winternacht.

                                     

Er is een roos ontsprongen.

 

Luid klokjes klingelingeling.

                     

Deze maand nog geen stiltemeditatie

De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen diensten zijn en in het verlengde daarvan ook geen stiltemeditatie. Zodra er weer meer mogelijk is en er een nieuwe datum wordt gepland, wordt deze op de website geplaatst.

Expositie “meester Stukker”

Afgelopen weekend werd in onze dorpskerk een expositie gehouden met tekeningen van Herman Stukker. Herman was hier van 1975 tot 1995 hoofdonderwijzer aan de lagere school.Lees meer...

Portretten in Oes Plekkie

Oes Plekkie hoort bij de kerk in Wapserveen. In de wintermaanden werden hier portretten geschilderd van mensen uit Wapserveen. De portretten die tot nu toe geschilderd werden kun je op afspraak komen bekijken.  Wij vinden het leuk als je komt kijken en fijn om je te ontmoeten. Jane Smit (tel. 06 10067441) en Threes Voskuilen (tel. 06 20411205)

Adres: Oes Plekkie bevindt zich tegenover de kerk, Oosteinde 31 Wapserveen

 

Zondagmorgen 9 augustus was er gezellig veel aanloop.

Zegenende handen

Voorzichtig zijn we weer begonnen met de diensten. Waar een boekje ligt, kun je plaatsnemen. De wereld gaat weer meer open met toch iedere keer weer berichten die je even doen huiveren. Het wordt ‘gewoon’ om geen hand meer te geven. Bij een kennismaking kan het ongemakkelijk voelen. Je naam hardop zeggen, elkaar aankijken maar niet de gebruikelijke hand geven, alsof je iets achterhoudt.

Al schrijvend moest ik denken aan het Hebreeuwse woord jad, dat hand betekent. Onze taal kent het woord jatten, een ruw woord voor handen en ook wel in de betekenis van stelen. Steel je iets van elkaar bij het handen geven? Wat geef je eigenlijk? Iedere hand laat een indruk achter, denk maar aan de ferme handdruk, de slappe handdruk, de klamme handdruk, de zachte, kleine, bijzonder grote hand van de ander, de hand die trilt, de kinderhand die verlegen achter de rug wordt gehouden. Met het geven van je hand geef je iets mee.

In de bijbel kun je lezen over zegenende handen. Ik moest denken aan een  zondagsschoollied met de versregel: Zegenende handen op hun hoofd gelegd.’

Wij houden onze handen thuis, uitzonderingen daargelaten. Mogelijk dat we nu elkaar meer aankijken, met onze ogen aftasten wat onze handen niet kunnen. Contact maken is immers zo wezenlijk. Anno nu kunnen we contactloos betalen maar als deze periode iets duidelijk maakt, dan is het wel dat we niet contactloos kunnen leven. Zegenende handen blijven nodig.

Concerten Projectkoor Gabriel Fauré

Rond het thema ’75 jaar na de oorlog’ geeft Projectkoor Gabriel Fauré twee concerten: op vrijdagavond 31 januari in Havelte en zondagmiddag 2 februari in Wapserveen. Onder leiding van Monique Suring wordt, met medewerking van pianiste Jeanine Santing, sopraan Elise Huser en declamatrice Marije Roorda, een programma gebracht met koormuziek uit de 12e t/m 20e eeuw, afgewisseld met gesproken teksten, en preludes en fantasieën van Bach voor piano-solo. Werd in vorige jaren bij de programmering altijd een muzikale rode draad gevolgd, dit keer is Monique Suring uitgegaan van een tekstuele benadering. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en dat zal in Nederland op allerlei manier worden herdacht. Het kleine, het persoonlijke is de grondgedachte waaruit de muziekkeuze is voortgekomen. De gedachte dat oorlog voortkomt uit de schaduwkant die elk individu in zich heeft, en minder kans krijgt wanneer we die schaduwkant onder ogen zien. Het programma is opgebouwd uit werken van Hildgard von Bingen, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Schubert, Brahms en Barber, Arvo Pärt (Magnificat, Psalm 131 en Vater unser), Paul Dessau en Louis Andriessen. Het koor treedt op in verschillende bezettingen, overwegend a cappella, een enkel werk met pianobegeleiding. De concerten vinden plaats op vrijdagavond 31 januari in de Clemenskerk te Havelte, aanvang 20.00 uur, en op zondagmiddag 2 februari in de Dorpskerk te Wapserveen, aanvang 15 uur. Entreeprijs is 12,50 euro, voor kinderen t/m 15 jaar is het concert gratis.

 

Kaarten kunnen besteld worden via de website: www.projectkoorgabrielfaure.nl of Tel. 06-28744854