Welkom

 

Welkom op de website van de dorpskerk in Wapserveen. Onze dorpskerk is gelegen aan de doorgaande weg, Oosteinde 31. Van oorsprong is onze kerk vrijzinnig hervormd en sinds het ontstaan van de PKN een protestantse gemeente. De kerkelijke gemeente wordt ervaren als open, vriendelijk en informeel. Als dorpskerk streven wij naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij onze leefwereld in het algemeen en het dorpsleven in het bijzonder. Wij hopen dat u hier kunt vinden wat u zoekt. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de kerk voor kerkdiensten en/of andere activiteiten. Heeft u een vraag? Aarzel dan niet die aan ons te stellen via het tabje CONTACT. Wij zien u graag nog eens weer!

Diensten*

     
28 nov. om 10 uur 1e Advent    Mw. Janni Doeven   Onthulling van de teruggekeerde schilderijen van Anne-Mieke Harmse
12 dec. om 10 uur 3e Advent  Ds. Klaas Douwes
24 dec. om 22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. Koor van Streek  Mw. Janni Doeven
25 dec. om 10.00 uur Kerstgezinsdienst Mw. Janni Doeven

*Alle diensten onder voorbehoud

Schilderijen weer terug in dorpskerk Wapserveen

In het kader van het project ‘Feest van de Geest’ heeft Anne-Mieke Harmse in 2002 twee schilderijen geëxposeerd in de kerk van Wapserveen.
 

De titels van de schilderijen zijn ‘Verwondering’ en ‘Vervulling’.
Daarna heeft de kunstenares de schilderijen in bruikleen gegeven aan de kerk. Met het vertrek van Anne-Mieke naar Spanje gingen ook de schilderijen mee. Regelmatig kwam het gemis van deze schilderijen ter sprake.
Via een zoektocht op internet bleek dat Anne-Mieke weer in Nederland woont en dat ook de schilderijen weer terug zijn. Het contact was snel gelegd en de schilderijen hangen na een afwezigheid van 8 jaar weer in de kerk.

Op 28 november was er een speciale Adventsdienst, waarbij de schilderijen opnieuw werden onthuld in aanwezigheid van de kunstenares. Deze dienst werd muzikaal omlijst door muziekstukken gespeeld op orgel en dwarsfluit.

Handwerkexpositie en oogstdienst.

In het weekend van 13 en 14 november was er een handwerkexpositie in onze dorpskerk. De expositie was georganiseerd door de handwerkgroep van de Vrouwen van Nu, afdeling Wapserveen. Er waren werkstukken gemaakt in verschillende technieken, zoals Wit en Snee, Perzisch ajour en kantborduren. De reacties waren lovend, vooral voor alle tijd en aandacht die er aan was besteed.
Lees meer...

Passietijd en passiebloem

In mijn boekenkast staat tussen de naslagwerken een klein zachtgroen boekje getiteld ‘Bijbelse planten in onze tuin’. Het is geschreven door ir. M. van Ede. Achter zijn naam staat vermeld dat hij directeur was van Turkenburgs zaadhandel. In zijn voorwoord schrijft hij dat het goed is dat de mens op al zijn schreden herinnerd wordt aan de bijbel. Hij schrijft vooral over dat – en dat kun je een directeur van een zaadhandel nauwelijks kwalijk nemen – wat een mens zoal zelf kan zaaien.


Passiebloem

Waar hij niet over schrijft is de passiebloem. En juist die bloem zou je in deze dagen aandacht kunnen geven. Deze tijd van het jaar wordt wel de lijdenstijd genoemd en de laatste jaren steeds vaker de veertigdagentijd. Het Latijnse woord voor lijden is passio en dan denk je al gauw aan The Passion of aan de Mattheus Passion. Dat is enkel nog maar de naam van de bloem. Vroegere missionarissen gebruikten haar om het lijdensverhaal aan mensen te vertellen. Het blauw van de bloem zou verwijzen naar het blauwe kleed waarmee Maria doorgaans wordt afgebeeld. De tien witte bloemblaadjes verwijzen naar Jezus leerlingen. Weliswaar had Jezus twaalf leerlingen maar Judas verraadde hem en Petrus verloochende hem. De drie stampers verwijzen naar de spijkers waarmee Jezus aan het kruis zou zijn geslagen. Over de vijf groene meeldraden bestaan diverse verhalen, het zou de hand zijn die Jezus geselde, de vijf wonden van Christus maar ook wel de vijf werelddelen. De drie schutbladen onder de bloem zijn de drie Maria’s, die aan de voet van het kruis stonden. De blauwwit gestreepte bijkroon verwijst naar de doornenkroon, de corona genoemd. Ongetwijfeld kent u ook wel de tiengebodenplant en sedum, ook wel hemelsleutel genoemd.

Sedum                                                                                           Tiengebodenplant

Deze laatste werd wel aan een overledene meegeven. Al die verhalen kun je heden ten dage met een glimlach lezen maar ook kun je je verwonderen over het altijd weer betekenis zoeken in al wat leeft en daar voor jezelf waarde in ontdekken. Alles om ons heen herbergt een verhaal, voor wie het wil zien en horen.

Onze haan kraait weer

Het dak van onze kerk heeft het een half jaar zonder haan moeten stellen.

Nadat de monumentenwacht had geconstateerd dat na bijna 100 jaar trouwe dienst het haantje volledig doorgeroest was, hebben we hem verwijderd.

Lees meer...

Nieuwjaarsoverdenking

Momenteel zijn er geen diensten. We kijken uit naar de dag dat dit wel weer mogelijk is. Wel kunt u de hier de nieuwjaarsoverdenking lezen.

 

Aan het begin van iets staan kan heel spannend zijn. Leuk spannend maar ook nerveus makend. Met nog een royale 355 dagen te gaan in 2021, hebben wij nog heel wat voor de boeg. Mijn opoe zou daar nu aan toe hebben gevoegd: ‘Als God mij gezond laat’ of  ‘Als God het wil’, Deo Volente. Zelf zeg ik dat al minder en minder maar nog altijd denk ik het wel. Deo Volente, denk of zeg je dat weleens? En het gevoel dat je een voorschotje neemt als je dat niet doet. Je verjaardag eerder vieren dan op de dag zelf, later mag of mocht wel. Aan het begin van iets staan, je eerste schooldag, lang geleden, de dag dat je trouwde – ook lang geleden – je eerste werkdag – je laatste werkdag. ‘Niemand is niet bang’ las ik ergens en ik denk dat dat waar is. Allemaal zijn we wel in enige mate bang maar allemaal verpakken we dat in een ander papiertje. Lees meer...

 

 

Kerst 2020.

 

Het wordt een kerst voor in de boeken, de kerst van 2020. We organiseren al een tijdje geen kerkdiensten meer en ook de kerstnachtdienst en oudejaarsdienst komen te vervallen. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we het nog geprobeerd met een alternatieve kerstavondviering buiten, maar ook dat is niet gelukt.

Toch willen we een klein stukje kerst bij u in de huiskamer brengen. Hieronder een overdenking van Janni. Bertha heeft een kerstgedicht ingesproken. Helga en Jannie hebben 8 kerstliederen ingespeeld. We hopen u zo toch een beetje het kerstgevoel te kunnen geven.

Kerstoverdenking van Janni Doeven.

Kerstgedicht

Ere zij God.

                             

Nu daagt het in het Oosten.

 

De herdertjes.

                               

Stille nacht.

 

Eer zij God in onze dagen.

 

Midden in de winternacht.

                                     

Er is een roos ontsprongen.

 

Luid klokjes klingelingeling.

                     

Deze maand nog geen stiltemeditatie

De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen diensten zijn en in het verlengde daarvan ook geen stiltemeditatie. Zodra er weer meer mogelijk is en er een nieuwe datum wordt gepland, wordt deze op de website geplaatst.

Expositie “meester Stukker”

Afgelopen weekend werd in onze dorpskerk een expositie gehouden met tekeningen van Herman Stukker. Herman was hier van 1975 tot 1995 hoofdonderwijzer aan de lagere school.Lees meer...

Portretten in Oes Plekkie

Oes Plekkie hoort bij de kerk in Wapserveen. In de wintermaanden werden hier portretten geschilderd van mensen uit Wapserveen. De portretten die tot nu toe geschilderd werden kun je op afspraak komen bekijken.  Wij vinden het leuk als je komt kijken en fijn om je te ontmoeten. Jane Smit (tel. 06 10067441) en Threes Voskuilen (tel. 06 20411205)

Adres: Oes Plekkie bevindt zich tegenover de kerk, Oosteinde 31 Wapserveen

 

Zondagmorgen 9 augustus was er gezellig veel aanloop.

Zegenende handen

Voorzichtig zijn we weer begonnen met de diensten. Waar een boekje ligt, kun je plaatsnemen. De wereld gaat weer meer open met toch iedere keer weer berichten die je even doen huiveren. Het wordt ‘gewoon’ om geen hand meer te geven. Bij een kennismaking kan het ongemakkelijk voelen. Je naam hardop zeggen, elkaar aankijken maar niet de gebruikelijke hand geven, alsof je iets achterhoudt.

Al schrijvend moest ik denken aan het Hebreeuwse woord jad, dat hand betekent. Onze taal kent het woord jatten, een ruw woord voor handen en ook wel in de betekenis van stelen. Steel je iets van elkaar bij het handen geven? Wat geef je eigenlijk? Iedere hand laat een indruk achter, denk maar aan de ferme handdruk, de slappe handdruk, de klamme handdruk, de zachte, kleine, bijzonder grote hand van de ander, de hand die trilt, de kinderhand die verlegen achter de rug wordt gehouden. Met het geven van je hand geef je iets mee.

In de bijbel kun je lezen over zegenende handen. Ik moest denken aan een  zondagsschoollied met de versregel: Zegenende handen op hun hoofd gelegd.’

Wij houden onze handen thuis, uitzonderingen daargelaten. Mogelijk dat we nu elkaar meer aankijken, met onze ogen aftasten wat onze handen niet kunnen. Contact maken is immers zo wezenlijk. Anno nu kunnen we contactloos betalen maar als deze periode iets duidelijk maakt, dan is het wel dat we niet contactloos kunnen leven. Zegenende handen blijven nodig.

Concerten Projectkoor Gabriel Fauré

Rond het thema ’75 jaar na de oorlog’ geeft Projectkoor Gabriel Fauré twee concerten: op vrijdagavond 31 januari in Havelte en zondagmiddag 2 februari in Wapserveen. Onder leiding van Monique Suring wordt, met medewerking van pianiste Jeanine Santing, sopraan Elise Huser en declamatrice Marije Roorda, een programma gebracht met koormuziek uit de 12e t/m 20e eeuw, afgewisseld met gesproken teksten, en preludes en fantasieën van Bach voor piano-solo. Werd in vorige jaren bij de programmering altijd een muzikale rode draad gevolgd, dit keer is Monique Suring uitgegaan van een tekstuele benadering. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en dat zal in Nederland op allerlei manier worden herdacht. Het kleine, het persoonlijke is de grondgedachte waaruit de muziekkeuze is voortgekomen. De gedachte dat oorlog voortkomt uit de schaduwkant die elk individu in zich heeft, en minder kans krijgt wanneer we die schaduwkant onder ogen zien. Het programma is opgebouwd uit werken van Hildgard von Bingen, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Schubert, Brahms en Barber, Arvo Pärt (Magnificat, Psalm 131 en Vater unser), Paul Dessau en Louis Andriessen. Het koor treedt op in verschillende bezettingen, overwegend a cappella, een enkel werk met pianobegeleiding. De concerten vinden plaats op vrijdagavond 31 januari in de Clemenskerk te Havelte, aanvang 20.00 uur, en op zondagmiddag 2 februari in de Dorpskerk te Wapserveen, aanvang 15 uur. Entreeprijs is 12,50 euro, voor kinderen t/m 15 jaar is het concert gratis.

 

Kaarten kunnen besteld worden via de website: www.projectkoorgabrielfaure.nl of Tel. 06-28744854

Kerstgezinsdienst met toneel 25 december om 10.00 uur.

Het oefenen voor het kersttoneelstukje is inmiddels weer in volle gang. Veel kinderen die vorig jaar meespeelden, zijn ook nu weer van de partij en dat is te merken. Tijdens de tweede keer oefenen, zat er al schot in de zaak. Mogelijk dat ook dit jaar enkele toeschouwers zich in het gespeelde zullen herkennen. Een overbezet stel ouders, een wat mistroostige puber, een goedmoedige timmerman, een lieve Maria, herders, engelen en ook dit jaar weer een geboorte. Dit keer een spannende geboorte, die we gaan vieren met beschuit en muisjes! We hebben maar liefst acht spelers, te weten Niels en Mieke de Boer, Nena van Buiten, Sophie Doorten, Hannah Kalsbeek, Ylva van Ligten en Esmee en Linde Westenbrink. De uitdaging zit hem dit jaar in een tekort aan mannen maar de oplossing is nabij. De strobalen zijn besteld. We gaan weer zingen en muziek maken. Er is chocolademelk en koffie of thee met wat lekkers. Na afloop krijgt ieder kind een navelsinaasappel en een kleine verrassing. Wij hebben er weer zin in. Iedereen, jong en oud, van harte welkom!

Kerstnachtdienst met de Mandolineclub Wapserveen 24 december om 22.00 u.

Al vroeg in het jaar werd er contact gelegd met de mandolineclub. Ze hadden er heel veel zin in maar het zat niet mee. Door ziekte leek er een streep te komen door hun optreden in de kerstnachtdienst. Gelukkig kwam er een oplossing. Een muzikante uit Nijeveen was bereid de club te versterken, daar zijn zij en wij heel blij mee. In de kerstnachtdienst mogen we hen verwelkomen maar hopelijk ook tal van Wapserveners en ook mensen van elders zijn uiteraard die avond van harte welkom!

Zondag 3 november Oogstdienst in het dialect met medewerking van de ‘Dansers van Nu’

Zondag 3 november is de jaarlijkse oogstdienst in de dorpskerk te Wapserveen (Oosteinde 31). Ook dit jaar is deze dienst weer in het dialect! In de taal van de streek wordt er gezongen, voorgelezen en verteld. Docent Hartger Meihuizen vertelt over Blessed Generation, een organisatie die zich sterk maakt voor kansarme kinderen in Kenia. De Volksdansgroep ‘Dansers van nu’ verlenen hun medewerking aan deze dienst. Voorgaande jaren hebben veel kerkgangers genoten van het optreden van deze enthousiaste groep vrouwen. Voorganger is mw. Janni Doeven. De dienst begint om 10 uur. Na afloop is er, zoals altijd, koffie.

Preek van de leek

Inge vertelt ons over een volk dat op weg ging en over haar eigen weg.

Otto vertelt over het water dat zowel in de lezing als in zijn beroepsleven een rol speelt.

Otto en Inge samen, drie ‘vaders’ hebben aan hun samenzijn bijgedragen.